Телефони приймальної комісії:

095-171-53-37

096-562-79-22

Термін навчання

Денна форма навчання

На базі 9 класів

ІІ ступінь (кваліфікований робітник)  – 3 роки 10 місяців

ІІІ ступінь (молодший спеціаліст) – 1 рік 10 місяців після закінчення ІІ ступеню.

На базі 11 класів

ІІ ступінь (кваліфікований робітник) - 10 місяців, 1 рік 10 місяців

ІІІ ступінь (молодший спеціаліст) – 1 рік 10 місяців після закінчення ІІ ступеню.

Початок занять – 1 вересня

Прийом документів з 1 березня до 31 серпня


Вечірня форма навчання (курсова підготовка і підвищення кваліфікації)

Термін навчання - залежно від обраної професії

Початок занять - по мірі комплектації груп навчання


Очно-заочна форма навчання (підготовка молодших спеціалістів)

Термін навчання - 2 роки 6 місяців

Початок занять - 15 вересня

Навчання на контрактній основі (вартість навчання за телефоном приймальної комісії)


Дні відкритих дверей

  • 20 лютого, 13 березня, 10 квітня з 12.00
  • Кожної середи - 12.00 - 14.00
  • Кожної суботи - 11.00 - 14.00

Випускники професійних училищ та ліцеїв  можуть вступати до навчального закладу на основі диплома кваліфікованого робітника автомобільного напрямку. Зарахування  відбувається за результатами  ДПА з української мови та фахового вступного випробування («Матеріалознавство», «Допуски та технічні вимірювання», «Слюсарна справа», «Будова, експлуатація та технічне обслуговування автомобіля»). Абітурієнти зараховуються на перший курс за скороченою програмою навчання: денна форма навчання -1 рік 10 місяців, заочна форма навчання – 2 роки 6 місяців.

 

Який порядок подачі заяв до вступу на освітній рівень "молодший спеціаліст"?
Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі. Заява подається вступником особисто до приймальної комісії та реєструється в Єдиній базі в день її прийняття.

Терміни подачі заяв:

для вступників на основі диплому кваліфікованого робітника – з 15 червня по 30 серпня

прийом документів на заочну форму навчання відбувається з 15 червня по 30 серпня

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, і додатка до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, і додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з української мови;

шфсть кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;

медичну довідку, форма 086-о.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Як проводиться конкурсний відбір та зарахування?

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі, але не пізніше дня завершення прийому документів.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається

За результатами конкурсного відбору приймальна комісія  формує рейтингові списки, які оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті навального закладу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті навчального закладу та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі. Рекомендованим до зарахування вступникам членами приймальної комісії надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

Особи, які подали заяви в паперовій або  після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги до зарахування, а саме: подати особисто оригінали документів до приймальної комісії. Подані оригінали зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

Договір про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Накази про зарахування на навчання видаються директором навчального закладу, на підставі рішення приймальної комісії. Накази оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті навчального закладу.

Якщо учень не приступив до занять на протязі 10 днів з початку навчального року, його контракт анулюється. На звільнене місце проводиться додатковий конкурсний відбір.

За додатковою інформацією звертайтеся до приймальної комісії за адресою:

м.Київ, вул.Сім’ї Сосніних 15-а або за телефоном +38 (095) 171-53-37, +38 (096) 562-79-22

Відвідавши наш навчальний заклад, ви зможете познайомитись з викладацьким складом та  оцінити наші  технологічні можливостями. Представники приймальної комісії нададуть вам кваліфіковану консультацію з будь-якого питання і ви зможете дізнатись все, що вас цікавить з приводу вступу.

Нагадуємо, що прийом документів починається з 15 червня 2018 року! Не зволікайте та вступайте!