Питання  фахового випробування 

для  продовження навчання в групах  підготовки  "молодший бакалавр"

на базі диплому кваліфікованого робітника

Тести зі слюсарної справи

1.  Для рубання сталі використовують зубило з кутом заточки

А)  45 - 60 градусів

Б)    75 градусів

В)   35 градусів

Г)    55 градусів

2. Обпилювання  -  це операція

А)   зняття шару металу за допомогою ножівки

Б)     зняття шару металу за допомогою шабера

В)    зняття шару металу за допомогою зубила

Г)     зняття шару металу за допомогою напилка

3. Процес  чистової обробки отворів  має назву

А)   зенкування

Б)     розвертання

В)    зенкерування

Г)     запилювання

4. Сталь - це сплав заліза з вуглецем, в складі якого вміст вуглецю

А)   не менше 1%

Б)     від 2% до 4%

В)    не більше 2,4%

Г)     не більше 3,4%

5. Обробка металів без зняття стружки  - це

А)  обробка на фрезерному верстаті

Б)    ливарне виробництво

В)   нарізання різьби

Г)    обточування

6. Діаметр стержня для нарізання зовнішньої різьби за розміром повинен

А)   дорівнювати величині зовнішнього діаметра  різьби

Б)     бути меншим за зовнішній діаметр різьби

В)    бути більшим за зовнішній діаметр різьби

Г)     бути довільним

7. Для рубання м’яких матеріалів (латунь, мідь) кут загострення зубила повинен бути

А)   700

Б)   350

В)    450

Г)     600

8. Частина різьби, утворена при одному повному оберті профілю, має назву

А)   кут профілю

Б)    висота різьби

В)   нитка різьби

Г)    ширина різьби

9. За профілем різьба  буває

А)  ліва та права

Б)   зовнішня та внутрішня

В)  трикутна, прямокутна, трапецоїдна, упорна, кругла

Г)   упорна, кругла

10. Паяння  - це

А)  процес виготовлення нероз’ємного з’єднання матеріалів з нагріванням нижче температури їх плавлення, зволоження  їх розплавленим припоєм та зчеплення при охолодженні шва

Б)   процес аналогічний зварюванню, але проходить при більш низьких температурах

В)  слюсарна операція, при якій за допомогою паяльника чи паяльної лампи виконують з’єднання металів

Г)   зволоження  металу розплавленим припоєм та зчеплення

11. При накернуванні використовують молоток вагою

А)  500 ÷ 600 гр.

Б)   400 ÷ 500 гр.

В)  100 ÷ 200 гр.

Г)   200 ÷ 300 гр.

12. Кут встановлення зубила до оброблюваної поверхні при рубанні в лещатах повинен бути

А)  30º ÷ 35º

Б)    60º ÷ 45º

В)   20º ÷ 15º

Г)    50º ÷ 45º

13. Напилки з подвійною (перехресною) насічкою застосовують для операцій обпилювання

А)  м`яких металів

Б)    дерева, шкіри, гуми

В)   середніх і твердих металів

Г)    дерева

14. Частоту обертання інструменту необхідно зменшити при встановленні

А)  інструмента більшого діаметра

Б)    заготовки більшої товщини

В)   заготовки більшої ширини і довжини

Г)    інструмента меншого діаметра

15. На кріпильних деталях (болтах, шпильках і гайках) найчастіше застосовується різьба

А)  прямокутна  

Б)    циліндрична трикутна

В)   трикутна

Г)    упорна


Тести з матеріалознавства

 1. Вага одного кубічного сантиметра металу в грамах має назву

А)   розширення

Б)     теплоємність

В)    теплове (термічне) розширення

Г)     питома вага

2. Здатність металів не руйнуватися під дією навантажень  має назву

А)   пружність

Б)     міцність

В)    пластичність

Г)     твердість

3. Найбільшою корозійною стійкістю володіють такі  метали

А)   мідь

Б)     залізо

В)    хром, нікель

Г)     алюміній

4. Цифра в  марці сталі  Ст.4 означає

А)   номер сталі

Б)     нічого

В)    кількість вуглецю 0,4%

Г)     номер деталі

5. Основними сталями для виготовлення ресор і пружин  використовуються

А)   вуглецеві конструкційні

Б)     конструкційні сталі з підвищеним вмістом вуглецю 0,5-0.7%, додатково леговані марганцем, хромом, ванадієм, кремнієм.

В)    інструментальні леговані з підвищеним вмістом вольфраму, ванадію.

Г)     леговані з підвищеним вмістом вольфраму, хрому, кремнію

6. Характеристичні показники абразивних матеріалів мають назву

А)   пластичність, пружність

Б)     притирання, теплостійкість

В)    твердість, зернистість

Г)     пружність

7. Латунь – це сплав

А)   магнію і алюмінію

Б)     алюмінію і кремнію

В)    міді і  цинку

Г)     міді і бронзи

8. До кольорових металів відносяться такі метали

А)   цинк, мідь, олово, свинець

Б)     залізо, марганець, хром

В)    марганець, золото, вольфрам

Г)     молібден, ванадій, залізо

9. Вид деформації, на який випробовують заклепки, стяжні болти, має назву

А)   стиснення

Б)     розтягнення

В)    кручення

Г)     зрушення

10. Для гуми характерні   такі властивості

А)   твердість, міцність, пластичність

Б)     твердість, теплостійкість, зносостійкість, хімічна стійкість

В)    хімічна стійкість, механічна міцність на розрив

Г)     висока еластичність, вібростійкість, хімічна стійкість, механічна міцність на розрив

11. Зразок металу, оброблений шліфуванням і травленням, що використовується для визначення макроструктури металів, має назву

А) еталон

Б) мікрошліф

В) заготовка

Г) макрошліф

12. Здатність металів відновлювати форму та об'єм після припинення дії зовнішньої сили має назву

А)   пружність

Б)     пластичність

В)    в’язкість

Г)     опір

13. Види випробувань металів на розтягування, стискання, твердість з визначенням міцності, пластичності, твердості мають назву

А)   динамічні

Б)     електричні

В)    статичні

Г)     фізичні

14. Назва методу випробувань на твердість з використанням алмазного конуса

А)   Бринелля

Б)     Роквелла

В)    Вікерса

Г)     Мооса

15. Механічні властивості конструкційних матеріалів мають назву

А)   твердість

Б)     крихкість

В)    в’язкість

Г)     жаростійкість


Тести з допусків, посадки та технічних вимірювань

 1.      Дійсна поверхня – це

А)      поверхня заданої геометричної форми, яка не має відхилень форми (визначена кресленням)

Б)      поверхня заданої геометричної форми, яка не має відхилень від форми (одержана в процесі виготовлення деталі)

В)      поверхня, яка обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища (одержана в процесі виготовлення деталі)

Г)      поверхня, яка обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища (визначена кресленням).

2.      Реальна поверхня – це

А)     поверхня, що обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища

Б)     поверхня ідеальна, форма якої задана кресленням

В)     поверхня, що має форму номінальної і розташована поза матеріалом деталі

Г)     лінія перетину поверхні з площиною

3.      Хвилястість - це

А)     комплексний показник відхилень плоских поверхонь

Б)     одиничний показник відхилень плоских поверхонь

В)     пряма, яка дотикається до реального профілю

Г)     сукупність періодичних виступів і западин, у яких відстань між сусідніми виступами чи западинами перевищує базову довжину

4.      Розшифруйте позначення стандарту ДСТУ

А)     Державний стандарт України, прийнятий Міждержавною Радою

Б)     Державні стандарти, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації із стандартизації

В)     Державні стандарти України, затверджені Держстандартом України

Г)     Державні стандарти затверджені Мінбудархітектури України

5.      Точність обробки – це

А)     різниця між дійсним і номінальним значенням параметру

Б)     міра відповідності дійсних значень геометричних параметрів їх номінальним значенням

В)     міра відповідності значень дійсних параметрів їх номінальним значенням

Г)     відсутність грубих похибок

6.      Скоба важільна належить до

А)     штрихових засобів вимірювання

Б)     мікрометричних засобів вимірювання

В)     важільних засобів вимірювання

Г)     індикаторних засобів вимірювання

7.      Індикаторні глибиноміри призначені для вимірювання методом, який має назву

А)     абсолютний

Б)     відносний

В)     прямий

Г)     комплексний

8.      Штангенциркуль призначено для

А)     зовнішніх, внутрішніх вимірювань та для визначення глибини

Б)     тільки зовнішніх і внутрішніх вимірювань

В)     тільки  визначення глибини

Г)     визначення відхилень

9.      Мікрометр важільний належить до

А)     штихових засобів вимірювання

Б)     мікрометричних засобів вимірювання

В)     важільних засобів вимірювання

Г)     індикаторних засобів вимірювання.

10. Гладенькі мікрометри МК виготовляють з такими межами вимірювань

А)     0 – 5 мм

Б)     100 – 125 мм

В)     100 – 200 мм

Г)      500 – 1000 мм

11. Гладкі циліндричні з’єднання за призначенням поділяються на такі типи

А)     рухомі, із зазором, з натягом

Б)     вільні, щільні, нормальні

В)     із зазором, натягом, перехідні

Г)     рухомі, нерухомі, перехідні

12. За різновидом тертя, що виникає між поверхнями тертя рухомої опори (підшипника), підшипники поділяються на

А)    підшипники кочення і підшипники ковзання

Б)    підшипники одно-, дво-, і багаторядні

В)    підшипники кулькові і голчасті

Г)     підшипники радіальні і радіально-упорні

13. Шорсткість – це

А)    комплексний показник відхилень плоских поверхонь

Б)    одиничний показник відхилень плоских поверхонь

В)    сукупність нерівностей профілю поверхні з відносно малими кроками в межах базової довжини

Г)    сукупність періодичних виступів і западин, у яких відстань між сусідніми виступами чи западинами перевищує базову довжину

14. Рухомі з’єднання – це з’єднання

А)    що рухаються у процесі роботи механізму

Б)    в процесі роботи яких отвір і вал відносно не переміщуються, що забезпечується гарантованим натягом чи застосуванням додаткових деталей

В)    в яких центрування деталей забезпечується наявністю невеликих зазорів чи натягів, а взаємне переміщення обмежується додатковими деталями

Г)    з вільним взаємним переміщенням деталей, які мають гарантований зазор

15.  Інструмент, яким не можна проконтролювати різьбу, має назву

А)    інструментальний мікроскоп

Б)    різьбовий мікрометр

В)    скоба важільна

Г)    калібр


Тести з охорони праці

1.     До роботи з електрифікованими  інструментом і обладнанням  допускаються слюсарі, які

А)        пройшли відповідне навчання і інструктаж

Б)        мають першу кваліфікаційну групу з електробезпеки

В)        пройшли інструктаж

Г)         перераховане в пунктах А,Б

2. Після постановки автомобіля на пост ремонту необхідно повісити табличку з написом «Двигун не запускати - працюють люди». Цей напис відноситься до типу знаків безпеки, які мають назву

А)        заборонні з пояснюючим написом

Б)        вказівні

В)        попереджувальні

Г)        називні

3. У разі попадання етильованого бензину на шкіру рук або інші частини тіла необхідно виконати такі заходи

А)        обмити ці місця гасом

Б)        обмити водою з порошком або милом

В)        обмити ці місця гасом, а потім водою з милом

Г)        обмити водою

4.  При ремонті автомобілів з високим розташуванням вузлів і деталей застосовуються

А)        сходи – драбини з рівнями шириною не менше100 мм

Б)        сходи – драбини з рівнями шириною не менше 150 мм

В)        приставні сходи

Г)        металева драбина

5. При заміні мостів і ресор під піднятий кінець рами необхідно

А)        залишити машину на домкратах

Б)        підставити  цеглу, деревину або інші різні предмети

В)        нічого не  робити

Г)        використовувати спеціальні підставки

6. При розбиранні і складанні машин, агрегатів, вузлів на  відстані від машин до стаціонарного обладнання передбачають проходи шириною           

А)        не менше 1,2 м                                                                                                                   

Б)        5 м                                                                                                                                 

В)        2,5 м

Г)        3 м

7. Допустимим мікрокліматом у кабіні автомобіля, є такі показники

А)       температура 17 - 20˚С; вологість – 65%; швидкість руху повітря 0,25 м/с

Б)       температура 18-20˚С; вологість 40 - 60%; швидкість руху повітря 0,1- 0,2 м/с

В)       температура 19 - 22˚С; вологість – 50%; швидкість руху повітря 0,15 м/с

Г)       температура 17 - 21˚С; вологість – 50%; швидкість руху повітря 0,15 м/с

8. Антифриз переливають таким чином

А)        через шланг, відсмоктуючи його  ротом

Б)        за допомогою спеціальних насосів

В)        за допомогою відра чи лійки

Г)         спеціальним шлангом

9. Автобуси та вантажні автомобілі, пристосовані для перевезення людей, забезпечують вогнегасниками такого типу

А)        ВП-5, ВВ-5

Б)        хладоновий

В)        повітрянопінний

Г)        порошковий

10. Для індивідуального освітлення і ручного електроінструменту при роботі в небезпечних виробничих зонах використовують  величину напруги

А)        12 – 127 В

Б)        6 кВ

В)        2 кВ

Г)        0 – 42 В

11. Про нещасний випадок в першу чергу необхідно повідомити

А)        безпосередньо керівника робіт або будь-яку посадову особу

Б)        прокуратуру

В)       швидку допомогу

Г)        поліцію

12.  При опіках шкіри  кислотою необхідно виконати такі заходи

А)        промити розчином борної кислоти( одна чайна ложка кислоти на склянку води)

Б)        промити слабким розчином оцтової кислоти (оцет на половину розведений  водою)

В)        промити розчином питної соди  (одна чайна ложка соди на склянку води)

Г)        промити кип’яченою водою

13. Комфортна температура повітря навколишнього середовища для працездатної людини повинна бути

А)        160 - 190 С

Б)        200 – 220 С

В)        180 – 200 С

Г)        160 – 220 С

14. Колір, який використовується для визначення місця приєднання заземлення

А)        жовтий

Б)        зелений

В)        синій

Г)        червоний

15. Перша допомога у разі поранення – це зупинити кровотечу, запобігти зараженню. Потрібно виконати такі дії

А)        ополоснути рану водою і перев’язати бинтом

Б)        засипати рану порошком і перев’язати марлею

В)        рану обробити за допомогою марлі, вати йодом або перекисом водню, забинтувати

Г)        рану забинтувати


Тести з будови та експлуатації колісних транспортних засобів

 1. Трансмісія – це сукупність агрегатів, призначених для передачі

А)  крутного моменту від двигуна на ходову частину

Б)  крутного моменту від двигуна на ведучих коліс

В)  крутного моменту від двигуна на передній міст

Г)  крутного моменту від двигуна на задній   міст

2. Двигун внутрішнього згорання – це теплова машина,

А)  в якій виконується перетворення якого-небудь виду енергії в механічну роботу

Б)  в якій хімічна  енергія згорання палива  перетворюється  в механічну роботу

В)   яка служить для перетворення якого-небудь виду енергії в роботу

Г)   яка служить для перетворення механічної енергії  палива в енергію обертання колінчатого валу

3.  Робочий об'єм циліндра – це простір, який

А)  заходиться над поршнем при його положенні в начальній мертвій точці

Б)  знаходиться над поршнем при його положенні в  верхній мертвій точці

В)   звільняє поршень  при переміщенні з верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки

Г)   заходиться під поршнем при його положенні в нижній мертвій точці

4.     Ступінь стискання у карбюраторних двигунів становить

А)    9-11

Б)    10-15

В)    16-18

Г)    10-14

5.    Ступінь стискання у дизельних двигунах становить

А)    6,5-11

Б)    16-28

В)    14-21

Г)    15-22

6.     Літраж багатоциліндрового двигуна – це

А)    сума повних об’ємів всіх циліндрів двигуна

Б)    сума робочих об’ємів всіх циліндрів двигуна

В)    сума  об’ємів всіх циліндрів двигуна

Г)    сума  об’ємів всіх циліндрів двигуна

7.   Зі збільшенням величини ступенів стискання потужність двигуна

А)   збільшується

Б)   зменшується

В)   збільшується в два  рази

Г)   не змінюється

8.  Кривошипно-шатунний механізм служить для

А)  перетворення крутного моменту в обертальний рух

Б)  перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертальний  рух колінвалу

В)   перетворення правого моменту в обертальний рух

Г)   перетворення зворотного руху поршня в обертальний  рух колінвалу

9.    Склад  кривошипно-шатунного механізму

А)  колінвал, маховик, поршень, шатуни, кільця

Б)  колінвал, штовхачі, коромисла, поршні, кільця, шатуни, маховик

В)  блок циліндрів, головка блока, колінвал, маховик

Г)  блок циліндрів, головка блока, колінвал, маховик, шатуни, поршні, кільця, поршневі пальці, вкладиші

10.  Газорозподільний механізм служить для

А)  подачі горючої суміші в циліндри двигуна

Б)  перетворення палива в горючу суміш

В)  своєчасної подачі горючої суміші в циліндри двигуна і випуску відпрацьованих газів

Г)  подачі горючої суміші у двигун

11. Система охолодження призначена для

А)  нагрівання горючої суміші

Б)  охолодження мастила в картері двигуна

В)  прогріву двигуна, підтримання оптимальної температури  двигуна

Г)  охолодження горючої суміші

12. Типи систем охолодження, що застосовуються на автомобілях

А)  відкритого типу

Б)  повітряні

В)  закритого типу

Г)  всі перераховані

13. Редукційний клапан системи змащення служить для

А)  очищення мастила

Б)  охолодження мастила

В)  перепустки в магістраль

Г)  зберігання системи від надмірного тиску

14. Система живлення служить для

А)  зберігання запасу палива і його подачі, очищення, очищення повітря

Б)  приготування горючої суміші

В)  випуску відпрацьованих газів

Г)  всього перерахованого

15. Система живлення карбюраторного двигуна має у складі

А)  бак, фільтр-відстійник, карбюратор

Б) бак, фільтр грубої очистки палива, насос високого тиску, карбюратор, повітряний фільтр

В)  бак, фільтр - відстійник, паливний насос, фільтр тонкої очистки палива, паливопроводи, карбюратор, повітряний фільтр, випускні трубопроводи, глушник

Г)   бак, фільтр - відстійник, паливний насос, фільтр тонкої очистки палива, паливопроводи, карбюратор, повітряний фільтр

16. Система живлення дизельного двигуна має у складі

А)  бак, фільтр-відстійник, паливно-підкачувальний насос, карбюратор, повітряний фільтр, глушник

Б)  бак, насос високого тиску, форсунка, повітряний фільтр, випускні трубопроводи, глушник

В)  бак, фільтр грубої очистки, паливно-підкачувальний насос, насос високого тиску, форсунки, фільтр тонкої очистки, повітряний фільтр, випускні трубопроводи, глушник

Г)   бак, фільтр грубої очистки, паливно-підкачувальний насос, насос високого тиску, форсунки, фільтр тонкої очистки, глушник.

17. Багата суміш використовується при

А)  запуску двигуна

Б)  роботі двигуна на холостому ходу

В)  роботі двигуна на повних навантаженнях

Г)  зупинці двигуна

18. Суміш називається  збагаченою, якщо

А)  на 1 кг палива припадає 17,5 кг повітря

Б)  на 1 кг палива припадає від 13,5 до 15 кг повітря

В)  на 1 кг палива припадає менше 13 кг повітря

Г)  на 1 кг палива припадає від 5 до 10 кг повітря

19. Збагачена суміш використовується при

А)  запуску двигуна

Б)  роботі на холостому ході

В)  роботі на повних навантаженнях

Г)  роботі на холостому ході і повних навантаженнях

20. Частина системи охолодження, яка регулює температуру рідини, прискорює прогрівання двигуна, є

А)  водяний насос

Б)  термостат

В)  вентилятор

Г)   радіатор

21. Збіднена суміш застосовується при

А)  запуску двигуна

Б)  роботі на холостому ході

В)  середніх навантаженнях

Г)  повних навантаженнях

22. Карбюратор складається з таких систем

А)  поплавкової і змішувальної камер

Б)  головної дозуючої системи, економайзера

В)  головної дозуючої системи, системи прискорювального насоса, системи холостого ходу і системи економайзера, системи пуску, перехідної системи

Г)   головної дозуючої системи, системи прискорювального насоса, системи пуску

23. Прискорювальний насос карбюратора вступає в роботу при

А)  роботі двигуна на повних навантаженнях

Б)  різкому натисканні на педаль газу

В)  переході роботи двигуна з повних навантажень на холостий хід

Г)  роботі двигуна на низьких навантаженнях

24. Економайзер вступає в роботу при

А)  запуску двигуна

Б)  роботі на холостому ході

В)  роботі на повних навантаженнях

Г)  зупинці двигуна

25. На автомобілях ставлять типи повітряних фільтрів

А)  інерційно-мастильні       

Б)  фільтри  з сухим фільтруючим елементом

В)  відповіді   пунктів А,Б

Г)  фільтри з вологими фільтруючими елементами

26. Кількість дизельного пального, яке впорскується форсункою в циліндр двигуна, змінюється таким чином

А)  регулюється зусиллям пружини форсунки

Б)  регулятором моменту впорскування

В)  поворотом плунжера у паливному насосі високого тиску

Г)  поворотом плунжера у паливному насосі низького тиску

27. Трансмісія складається з таких складових

А)  зчеплення, карданна передача, задній міст

Б)  зчеплення, коробка передач, роздавальна коробка,  карданна передача, головна передача, диференціал і напіввісі

В)  зчеплення, роздавальна коробка, карданна передача,  головна передача, диференціал і напіввісі

Г)  зчеплення, роздавальна коробка,  карданна передача, головна передача

28. Зчеплення призначене для

А)  передачі крутного моменту від двигуна на коробку передач

Б)  короткочасного від’єднання двигуна від трансмісії і плавного їх з’єднання

В)  збільшення крутного моменту

Г)  зменшення крутного моменту від двигуна на коробку передач

29.  Неповне вмикання зчеплення (зчеплення буксує), якщо

А)  великий вільний хід педалі зчеплення

Б)  знос накладок  веденого диска чи їх замаслення

В)  вижимні ричажки знаходяться в різних плоскостях

Г)  малий вільний хід педалі зчеплення

30. Механізм управління коробкою передач складається з таких складових

А)  важеля, 3 валів, синхронізаторів і шестерень

Б)  важеля , 3 повзунів,3 вилок, 3 фіксаторів, 1 замка

В)  важеля , 3 повзунів, 3 валів і набора шестерень

Г)   важеля , 2 валів, синхронізаторів і шестерень

31. Синхронізатор  призначений для

А)  збільшення  передаточного числа

Б)  безшумного включення  передач

В)  збільшення  крутного моменту

Г)   зменшення  передаточного числа

32. Роздавальна коробка  призначена для

А)  включення і виключення переднього ведучого моста

Б)  збільшення швидкості руху

В)  розподілення крутного моменту між ведучими мостами автомобіля

Г)   відповіді  в пунктах А,В

33. Роздавальні коробки  встановлюють на автомобілях

А)  великовантажних

Б)  які мають два і більше ведучих мостів

В)  повнопривідних

Г)  маловантажних

34. Головна передача служить для

А)  збільшення крутного моменту і передачі його на ведучі колеса під прямим кутом

Б)  збільшення швидкості руху автомобіля

В)  зменшення шуму на повороті

Г)  збільшення шуму на повороті

35. Диференціал призначений для

А)  збільшення радіуса повороту автомобіля

Б)   зменшення радіуса повороту автомобіля

В)   передачі моменту з різними кутовими швидкостями

Г)   передачі крутного моменту з різними кутовими швидкостями до півосей

36. Примусове блокування диференціалу  застосовують  для

А)  збільшення крутного моменту

Б)    збільшення швидкості обертання ведучих коліс

В)   підвищення прохідності транспортного засобу

Г)    зменшення крутного моменту

37. Ресора – це пружна частина підвіски між віссю і кузовом, призначена для

А)  пом’якшення ударів під час їзди

Б)  гасіння коливань

В)  збільшення коливань

Г)  відповідь у пунктах А,Б

38 Амортизатор – це пристрій для

А)  гасіння коливань  і поглинання  поштовхів та ударів  рухомих елементів

Б)  передачі зусилля на раму автомобіля

В)  передачі зусилля на балки мостів та корпус автомобіля

Г)  передачі зусилля на балки автомобіля

39. Брекер забезпечує міцність шині та призначений для

А)  пом'якшення дії протектора на каркас шини

Б)  запобігання відшарування протектора під дією зовнішніх сил

В)  захисту камер від пошкодження

Г)   зменшення тертя каркасу та протектору

40. Позитивне сходження керованих коліс застосовується на автомобілях

А)  передньопривідних

Б)  задньопривідних

В)  повнопривідних

Г)  слабопривідних

41. Рульове керування  складається з елементів

А)  рульового механізму і рульового приводу

Б)  рульового колеса, картера вала і тяг

В)  ролика і черв’яка, картера, сошки і тяг

Г)   ролика і черв’яка, картера, сошки

42. На легкових автомобілях встановлені гальма такого виду

А)  гідравлічні механізми коліс і гідровакуумний підсилювач

Б)   гідравлічні механізми коліс, гідропривід і вакуумний підсилювач

В)   пневмопривід коліс, компресор і гальмівний кран

Г)    гідравлічні механізми коліс і вакуумний підсилювач

43. Мінімально допустима товщина зношених гальмових колодок вантажного автомобіля

А)  3 мм

Б)  5 мм

В)  не менше 0,5 мм

Г)   7 мм

44. Густина електроліту літом складає

А)  1,23

Б)  1,27

В)  1,29

Г)   1,25

45. Густина електроліту  зимою складає

А)  1,23

Б)  1,27

В)  1,29

Г)   1,25

46. Компоненти, з яких виготовляється електроліт

А)  H2 Cl + H2 O

Б)  H2SO4+H2 O

В)  H2 Cl +.H2SO4

Г)  H2SO4+H O

47. Рівень електроліту  перевіряється таким пристроєм

А)  олівцем

Б)  стержнем від ручки

В)  лінійкою

Г)  скляною трубкою

48. Густина електроліту  перевіряється прибором

А)  кислотомір

Б)  спиртометр

В)  ареометр

Г)   манометр

49. В  автомобільному акумуляторі завжди більше пластин

А)  позитивних

Б)  негативних

В)  гладких

Г)  шороховатих

50. В автомобільному генераторі встановленні діоди для

А)  підсвічення

Б)  вентиляції

В)   випрямлення струму

Г)    зміни  струму

51. Зазор, який допускається між контактами переривача

А)  0,25-0,30 мм

Б)  0,30-0,40 мм

В)  0,45-0,50 мм

Г)  0,35-0,45 мм

52. Відцентровий регулятор призначений для 

А)  визначення кількості обертів колінвала

Б)  зміни кута запалювання залежно від загрузки

В)  зміни кута запалювання залежно від числа обертів колінвала

Г)  зміни кута запалювання  незалежно від загрузки

53. Вакуумний регулятор призначений для

А)  зміни кута запалювання, залежно від навантаження

Б)  зміни кута запалювання, залежно від числа обертів колінвала

В)  визначення кількості обертів колінвала

Г)  визначення кількості кругів колінвала

54. Зазор між електродами свічки запалювання перевіряється

А)  щупом пластинчастим

Б)  щупом круглим

В)  лінійкою

Г)  щупом квадратним

55. Зазор між електродами свічки  регулюється

А)  спеціальним приладом

Б)  підгинанням бокового електроду

В)  щупом

Г)   пластиною

56. Запобіжники  призначені для

А)  передачі струму на споживачі

Б)  захисту кола струму від замикання

В)  підсвічування споживачів

Г)  регулювання струму

57. У колісній формулі автомобіля друга цифра вказує на

А)  загальна кількість коліс на автомобілі

Б)  кількість ведучих коліс

В)  кількість керованих коліс 

Г)  кількість некерованих коліс

58. Сухарики при кріпленні пружини на стрижні своїми буртиками входять

А)  у кільцеву виточку на стрижні клапана

Б)  в опорну шайбу

В)  у напрямну втулки

Г)   не відомо

59. Поршні двигуна внутрішнього згорання  виготовляються із

А)  сталі

Б)    міді

В)   силуміну

Г)    латуні

60. Для одержання заднього ходу в коробці передач встановлюють

А)  проміжну шестерню

Б)  вторинний вал

В)  проміжний вал

Г)  первинний вал

61. Поршневий палець в верхню головку шатуна монтується

А)  “плаваючим”

Б)   з гарантованим натягом

В)   способами А,Б  в залежності від конструкції двигуна

Г)    з негарантованим натягом

62. Пристрій, що запобігає мимовільному ввімкненню передач

А)  синхронізатор

Б)  замок

В)   фіксатор

Г)   ключ

63. Способи, якими забезпечується циркуляція дизпалива між паливним баком та паливним насосом високого тиску

А)  паливопідкачувальним насосом

Б)  стисненим повітрям

В)   паливним насосом високого тиску

Г)   розрідженням в впускному колекторі

64. Підвіску двигуна до рами виконують

А)  зварюванням

Б)  клепанням

В)   жорстким кріпленням

Г)   пружним кріпленням через гумову подушку

65. Розподільчий вал змащується

А)  розбризкуванням

Б)  під тиском

В)   комбіновано

Г)   змазуванням

66. Найбільш токсичними речовинами в газах двигунів, що відробили, є

А)  водень

Б)  вуглець

В)  окис вуглецю

Г)  кисень

67. Детонаційне згорання в циліндрах двигуна відбувається зі швидкістю

А)  до 30м/сек

Б)  до 100м/сек

В)  до 300м/сек

Г)   до 3000м/сек

68. Люфт у з’єднанні черв’як-ролик регулюється при положенні керованих коліс

А)  крайньому лівому

Б)  крайньому правому

В)  середньому

Г)   будь-якому

69. Прилад, в якому відбувається віддача тепла від охолодної рідини в атмосферу

А)  у радіаторі

Б)  у вентиляторі

В)  у відцентрованому насосі

Г)   у круговому вентиляторі

70. Карбюраторні двигуни відносяться до двигунів

А)  з зовнішнім сумішоутворенням

Б)  з внутрішнім сумішоутворенням

В)  з внутрішнім і зовнішнім сумішоутворенням

Г)  без сумішоутворенням

71. Туге обертання рульового вала може бути зумовлено

А)   деформацією деталей рульового привода

Б)   надлишком оливи

В)   неправильним регулюванням приводу або механізму

Г)   тільки чинниками А та В

72. Двигун, в якому горюча суміш наприкінці такту стиску самозаймається

А)  у карбюраторному

Б)  у газовому

В)  у дизельному

Г)   у електричному

73. Притирання клапанів проводиться

А)  напилком

Б)  надфілем

В)  мілким абразивним кругом

Г)  абразивною пастою

74. Прилад, у якому перетвориться струм низької напруги в струм високої напруги, є

А)  переривник

Б)  розподільник

В)  котушка запалювання

Г)   котушка розподільника

75. Щоденне технічне обслуговування виконується

А)  перед виїздом на лінію

Б)  після роботи

В)  в міжзмінний час

Г)   у всіх перерахованих випадках 

76. Причиною поганої дії гальм можуть бути

А)  підтікання рідини з гідроприводу, попадання повітря в гідропривід

Б)  порушення регулювання приводу або механізму

В)  низький тиск у пневмоприводі

Г)  всі вказані чинники

77. Гнучкий металевий рукав між приймальними трубами та глушником дизеля служить для

А)  підвищення герметичності

Б)  збільшення міцності

В)  зниження вібрації

Г)  зменшення міцності

78. Перегрів двигуна може супроводжуватись наступними явищами

А)  підгоранням клапанів

Б)  коробленням головки блока

В)  заляганням кілець

Г)   всіма переліченими явищами

79. Робочий цикл у чотирьохтактному двигуні відбувається за

А)  один оберт колінвала

Б)  два оберти колінвала

В)  чотири оберти колінвала

Г)  три оберти колінвала

80. Маховик служить для

А)  підвищення рівномірного обертання колінвала

Б)  врівноваження незбалансованих мас

В)  запуску двигуна стартером

Г)  для вирішення завдань, перерахованих у відповідях А та В

81. Направляючі втулки клапанів виготовлені

А)  з чавуну

Б)  з силуміну

В)  з бронзи

Г)  з латуні

82. Регулювання теплових зазорів клапанів проводиться

А)  на холодному двигуні

Б)  на прогрітому двигуні

В)  на гарячому двигуні

Г)   різниці немає

83. В системі мащення вантажних  автомобілів застосовуються фільтри

А)  з паперовим фільтруючим елементом

Б)  відцентрові

В)  перераховані у відповідях А,Б

Г)   не відцентровані

84. Система технічного обслуговування організовується для

А)  підтримання функціональних властивостей механізмів, агрегатів і автомобіля в цілому

Б)  запобігання передчасного механічного зношення деталей

В)  своєчасне усунення дефектів

Г)   рішення всіх завдань, перерахованих в пунктах а,б,в

85. Падіння тиску в пневмосистемі приводу гальм, яке при натиску педалі, не повинно перевищувати на протязі 15 хвилин

А)  0.05 кг/кв.см

Б)  0.05КПа

В)  0.05МПа

Г)   0.1МПа


Тести  з технічного обслуговування  та ремонту колісних транспортних засобів

1. Масло в двигуні змінюється при

А)   технічному обслуговуванні (ТО)-1

Б)   технічному обслуговуванні (ТО)-2

В)   сезонному  обслуговуванні (СО)

Г)   технічному обслуговуванні (ТО)-5

2. Рівень рідини в системі охолодження перевіряється при

А)   щоденному обслуговуванні (ЩО)

Б)   технічному обслуговуванні (ТО)-1

В)   технічному обслуговуванні (ТО)-2

Г)   ТО

3. Планово-примусова система технічного обслуговування сприяє

А)   постійному підтримуванню рухомого складу в працездатному стані

Б)   зменшеною інтенсивності зносу деталей

В)   попередження відмов і несправностей

Г)   у всіх перерахованих випадках

4. Призначенням щоденного обслуговування (ЩО) є виконання

А)   регулювальних робіт

Б)   підготовки рухомого складу до експлуатації в зимовий або літній час

В)   загального контролю технічного стану автомобіля

Г)   всіх перерахованих робіт

5. Призначенням  сезонного обслуговування (СО) є виконання

А)   загального контролю  технічного стану автомобіля

Б)   підготовки рухомого складу до експлуатації в зимовий або літній час

В)   мастильних робіт

Г)   всіх перерахованих робіт

6. Призначенням технічного обслуговування (ТО)-1 та технічного обслуговування (ТО)-2  є виконання

А)   загального контролю  технічного стану автомобіля

Б)   підготовки рухомого складу до експлуатації в зимовий або літній час

В)   мийних робіт

Г)   підтримки  технічного стану автомобіля в працездатному стані

7. Періодичність  технічного обслуговування (ТО) встановлена ​​за показниками

А)   фактичному пробігу в кілометрах з урахуванням категорій умов експлуатації

Б)   фактичному пробігу в кілометрах без будь-яких коригувань

В)   фактичному пробігу в кілометрах з урахуванням кваліфікації водія

Г)    у випадках Б,В

8.  Діагностування - це визначення механічного стану

А)   автомобілів, їх агрегатів і вузлів без розробки.

Б)   автомобілів, їх агрегатів і вузлів з розробкою 25%

В)   автомобілів, їх агрегатів і вузлів з розробкою 50%

Г)    у всіх перерахованих випадках

9. Щоденне обслуговування (ЩО) виконується

А)   в робочий час

Б)   після 1 години роботи автомобіля

В)   перед початком роботи автомобіля

Г)    оли завгодно

10. Якщо поршні двигуна з тріщинами, то необхідно виконувати такі дії

А)   тріщини вибраковуються

Б)   тріщини засвердлюються і встановлюються на місце

В)   тріщини ремонтуються зварюванням

Г)    тріщини ремонтуються пластичними вставками

11. Зчеплення «буксує», якщо

А)   великий вільний хід педалі

Б)   відсутній вільний хід педалі

В)   знос підшипника муфти вимикання

Г)    повітря в гідроприводі

12. Дисбаланс колінчастого вала усувають такими діями

А)   зняттям металу в противовагах

Б)   висвердлюванням металу в противовагах

В)   установкою додаткових деталей

Г)   зварюванням деталей

13. Відновлення зношеної поверхні поршневого пальця  виконується

А)   пайкою

Б)   автоматичним наплавленням під шаром флюсу

В)   хромуванням

Г)   наплавленням за допомогою ручного газового зварювання

14. До зниження компресії в циліндрах двигуна ведуть такі дефекти клапанів

А)   знос стрижня клапана

Б)   знос торця клапана

В)   знос робочих фасок тарілок

Г)   знос неробочих форсунок

15. Завершальна операція при відновленні зношених гільз циліндрів під ремонтний розмір має назву

А)   розточка

Б)   розвертання

В)   притирання

Г)   хонінгування

16. Вид ремонту машин  має назву

А)   поточний ремонт

Б)   проміжний ремонт

В)  позаплановий ремонт

Г)   позачерговий ремонт

17. Високий клас чистоти обробки поверхні деталі досягається методом

А)   полірування

Б)  фрезерування

В)  чорнового точіння

Г)  чистового точіння

18. Відмови в дизельному двигуні найчастіше відбуваються

А)   в кривошипно-шатунного механізму

Б)   в мастильній системі

В)   в системі охолодження

Г)   в системі живлення

19. Технічне обслуговування (ТО)-1 по обслуговуванню акумуляторної батареї проводиться у таких заходах

А)   очистити поверхню батареї і перевірити рівень електроліту

Б)   очистити поверхню батареї і перевірити щільність електроліту

В)   акумуляторна батарея  не обслуговується

Г)   необхідно очистити електроліт

20. Зниження компресії в циліндрах двигуна відбуваються через такі причини

А)   зношування підшипників колінчастого вала

Б)   зниження продуктивності масляного насоса

В)   збільшення продуктивності масляного насоса

Г)   зносу деталей циліндропоршневої групи

21. Найменшу трудомісткість має вигляд технічного обслуговування

А)  технічного обслуговування (ТО)-1

Б)   сезонного  обслуговування (СО)

В)  технічного обслуговування (ТО)-2

Г)   щоденного обслуговування

22. Знос шийок колінчастого вала з номінальними розмірами усувається такими діями

А)   шліфуванням під ремонтний розмір

Б)   електродуговим наплавленням під номінальний розмір

В)   залізненням під номінальний розмір

Г)    всіма перерахованими способами

23. Зливати відпрацьоване масло із системи змащення потрібно таки чином

А)   після зниження температури двигуна до 40 ° С

Б)   відразу ж після вимкнення прогрітого двигуна

В)   після охолодження двигуна

Г)   в будь-який момент незалежно від температури двигуна

24. Тиск в циліндрі наприкінці такту стиснення вимірюється

А)   компрессометром

Б)   лінійкою

В)   кіслотомером

Г)    динамометр-люфтометром

25. Вільний хід педалей зчеплення і гальма вимірюється

А)   важелем плунжерним солідолонагнітачем

Б)   стетоскопом

В)   компрессометром

Г)   лінійкою

26. Двигун прослуховується таким чином

А)   динамометричною рукояткою

Б)   важелем плунжерним солідолонагнітачем

В)   стетоскопом

Г)   компрессометром

27. ​​Компресія в циліндрах дизельного палива вимірюється

А)   на холодному двигуні

Б)   на прогрітому двигуні

В)   на прогрітому або холодному двигуні

Г)   на будь-якому двигуні

28. Технічне обслуговування (ТО) при експлуатаційній обкатці проводиться перед початком роботи таких машин

А)   нових машин

Б)   капітально відремонтованих машин

В)   нових або капітально відремонтованих машин

Г)   всіх машин

29. Підшіпники маточин передніх коліс змащують при

А)   технічному обслуговуванню (ТО)-2

Б)   технічному обслуговуванню (ТО)-2 та сезонному обслуговуванні (СО)

В)   весняному технічному обслуговуванні

Г)   зимовому технічному обслуговуванні

30. Експлуатація автомобіля заборонена при таких видах несправності рульового керування

А)   послаблення кріплень  і порушення шплінтовки

Б)   люфт рульового колеса більше допустимого

В)   великий знос деталей рульового керування

Г)   при всіх перерахованих несправності

31. Рівень електроліту в акумуляторній батареї повинен бути

А)   вище пластин на 10-20 мм

Б)   вище пластин на 10-15 мм

В)   вище на 20-25 мм

Г)   вище пластин на 8-12 мм

32. В систему охолодження, при зниженні рівня охолоджуючої рідини в результаті випаровування, доливають таку рідину

А)   охолоджуючу рідину того ж складу

Б)   дистильовану воду

В)   воду або охолоджуючу рідину

Г)    газовану воду

33. Технічний стан  системи мащення  двигуна перевіряють за такими параметрами

А)   наявністю масла в картері двигуна

Б)   змащувальними властивостями масла

В)   покажчиком тиску масла і кольором масла

Г)   покажчиком кольору масла

34.Перевірка і регулювання теплових зазорів в газорозподільному механізмі проводиться при

А)  технічному обслуговуванню (ТО)-1

Б)   технічному обслуговуванню (ТО)-2

В)  сезонному обслуговуванню (СО)

Г)   технічному обслуговуванню (ТО)-3

35. Неповне вимикання зчеплення відбувається  при таких несправностях

А)   зносі фрикційних накладок веденого диска

Б)   відсутності вільного ходу педалі зчеплення

В)  великому вільному ході педалі зчеплення

Г)   малому вільному ході педалі зчеплення

36. Важке перемикання передач  викликають такі причини

А)   знос шестерень

Б)   знос підшипників і шліцьових з'єднань

В)   деформація важеля перемикання передач

Г)   деформація вилок перемикання передач

37. При щоденному обслуговуванні (ЩО) проводяться такі операції технічного обслуговування рульового керування

А)  перевірка герметичності з'єднань і шлангів гідропідсилювача рульового керування

Б)  промивання фільтра насоса гідропідсилювача рульового керування

В)  перевірка люфту (вільного ходу) рульового колеса

Г)   перевірка зусилля повороту рульового колеса за допомогою люфтоміра-динамометра

38. Рукоятка (важіль) стоянкового гальма перед регулюванням приводу повинна знаходитися в такому положенні

А)   в передньому (нижньому)

Б)   в задньому (верхньому)

В)   в середньому

Г)    у верхньому

39. Заїдання гальм відбувається  при таких причинах

А)   поломки стяжних пружин гальмівних колодок

Б)   збільшення зазору між накладками гальмівних колодок і барабана

В)   малого зазору між колодками і барабаном

Г)   великого вільного ходу педалі гальма

40. Компресія в циліндрах двигуна в найбільшій мірі залежить від технічного стану

А)   циліндропоршневої групи, газорозподільного механізму

Б)   системи охолодження, системи мащення

В)  системи охолодження, газорозподільного механізму

Г)   системи мащення, циліндропоршневої групи

41. Вид обкатки двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ) має назву

А)   холодна обкатка

Б)   гаряча обкатка

В)  гаряча обкатка під навантаженням

Г)  у випадку А,Б

42. Неправильне регулювання світла фар призводить до таких наслідків

А)   перегорання лампочок

Б)   відведення автомобіля вліво

В)   відведення автомобіля вправо

Г)   погіршення освітлення дороги

43. Причини, які вказують на несправність стартера  

А)   знос щіток і колектора

Б)   несправність контактної частини вимикача

В)   обрив і замикання в обмотках

Г)   всі перераховані А,Б,В

44. Відсутність зарядного струму при роботі двигуна визначається приладом

А)   контрольною лампою

Б)   тахометром

В)   барометром

Г)   економайзером

45. Генератор  - це

А)   пристрій, призначений для перетворення енергії механічного руху на енергію електричного струму

Б)   пристрій, призначений  для пуску двигуна

В)   пристрій, призначений  для регулювання сили струму

Г)   джерело для системи запалювання

46. Щітки генераторів виготовляють з таких матеріалів

А)   міді

Б)   графіту з додаванням міді

В)   графіту

Г)   свинцю

47. Рівень електроліту в банках над сіткою повинен бути

А)   нарівні з сіткою

Б)   вище на 1-2 мм

В)   вище на 2-4 мм

Г)   вище на 10-15 мм

48. У маркуванні акумулятора 6СТ - 75ЕМ число 6 вказує на

А)   напругу батареї в  6 В

Б)   кількість банок в батареї

В)   кількість сепараторів

Г)   кількість позитивних пластин

49. Ефективність технічної експлуатації автомобіля  оцінюється за такими показниками

А)   за коефіцієнтами використання пробігу і вантажопідйомності

Б)   за коефіцієнтами випуску автомобілів

В)   за коефіцієнт технічної готовності парку

Г)   зазначеними в  Б,В

50. Найбільш поширені методи діагностування кривошипно-шатунного механізму засновані на  таких  вимірюваннях

А)  компресії в циліндрах, з витоків стисненого повітря

Б)  величини прориву газів в картер

В)  акустичного випромінювання окремих зон двигуна

Г)   у всіх перерахованих випадках