Молодший бакалавр

Опрацювати матеріали уроків та виконати завдання.

денна форма навчання, групи АД1а, Бм1а. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Гуйда О.І. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

заочна форма навчання, групи АД1аз, Бм1аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Гуйда О.І. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

денна

групи АД1а, Бм1а

 Розділ ІІ. Аналітична геометрія

http://194.44.152.155/elib/local/sk729863.pdf

Урок 10. Тема. Поняття рівняння прямої. Рівняння прямої на площині.

Опрацювати: §3.1; §3.2; §3.4; §3.6; §3.7; §3.9; §3.11

Домашнє завдання: стор.116 №3; №5; №9; №10.

Урок 11. Тема. Рівняння прямої у просторі. Рівняння площини.

Опрацювати: §5.1; §5.2; §5.3; §5.5; §5.6; §5.7; §6.1; §6.2; §6.3; §6.4

Домашнє завдання: стор.187 №3; №8; стор. 213  №1; №5;  №7.

Урок 12. Тема. Розв‘язування вправ на складання та застосування рівняння прямої

Розв‘язати  стор. 116  №7; №8

Домашнє завдання: стор.117 №17; №22.

Урок 13. Тема. Розв‘язування вправ на складання та застосування рівняння площини

Розв‘язати  стор. 187  №4; №12

Домашнє завдання: стор.187 №15; №16.

Урок 14. Тема. Поняття рівняння лінії другого порядку. Канонічні рівняння еліпса та гіперболи

Опрацювати : §4.2; §4.3  стор. 158  №7; №14; №18

Домашнє завдання: стор.158 №11; №16.

Урок 15. Тема. Рівняння параболи

Опрацювати : §4.4  стор. 160  №21; №22

Домашнє завдання: стор.160 №27; №28.

Урок 16. Тема. Контрольна робота (варіант контрольної роботи можна отримати, звернувшись на електронну пошту викладача)

 екзамен

групи  АД1а, БМ1а

Для складання екзамену дистанційно, необхідно виконати послідовність дій:

  1. Отримати від куратора групи номер варіанту.
  2. Підписати лист, на якому буде виконуватись робота, за зразком:

Екзамен з предмету

"Вища математика"

група _________ дата ________

_____________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

Варіант ___: (вказати номера відповідного варіанту)

  1. Виписати у стовпчик  номера з варіанту.
  2. Вибрати правильну відповідь для питання з тесту.
  3. Термін виконання роботи 45 хвилин.
  4. Завершену роботу сфотографувати і надіслати до 12.00 на електронну пошту  викладача: Гуйда О.І.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
  5. З одного поштового адреса або номера надсилаться одна робота!!!   При порушенні робота не зараховується!

_____________________________________________________________________________________________________________

Зразок виконаної роботи

Екзамен з предмету

"Вища математика"

група  Бм1б         12.12.2020

Іванов Микола Петрович

 Варіант 5:2,4,6,9,12,15,20,25,30,35,39,42,44,45,50

2

а

15

в

39

б

4

б

20

а

42

б

6

а

25

а

44

в

9

б

30

б

45

а

12

а

35

в

50

а

_____________________________________________________________________________________________________________

Варіанти

 Варіант 1: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49

Варіант 2: 2,3,4,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50

Варіант 3: 1,3,4,5,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49

Варіант 4: 2,4,5,6,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50

Варіант 5: 1,2,5,8,9,11,12,15,16,19,22,23,25,28,29,31,34,35,38,39,42,43,45,48,49

Варіант 6: 1,3,5,6,7,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49

Варіант 7: 2,4,6,7,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50

Варіант 8: 1,3,5,7,8,9,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49

Варіант 9: 2,4,6,8,9,10,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50

Варіант 10: 1,3,5,7,9,10,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49

Варіант 11: 2,3,6,7,9,11,14,17,18,21,22,23,26,27,30,31,34,35,38,41,42,45,46,49,50

Варіант 12: 4,6,8,11,12,13,15,17,19,21,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50

Варіант 13: 1,3,5,7,9,12,13,14,18,20,22,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49

Варіант 14: 2,4,6,8,10,13,14,15,19,21,23,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50

Варіант 15: 1,3,5,7,9,11,14,15,16,20,22,24,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49

Тести для екзамену

 

 

заочна

групи АД1аз, БМ1аз

І семестр

Розділ І. Лінійна алгебра

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25887/1/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0_OY.pdf

 Урок 1. Тема. Матриці, властивості, дії над матрицями. Визначники ІІ та ІІІ порядку, їх обчислення.

Опрацювати: стор.6 Заняття 1, приклади 1.1.1 – 1.1.3; стор.11 Заняття 2

Урок2. Тема. Метод Крамера, метод Гаусса при розв‘язуванні СЛАР

Опрацювати : стор. 28 Приклад 1.4.1

 Розділ ІІ. Аналітична геометрія

http://194.44.152.155/elib/local/sk729863.pdf

Урок 3. Тема. Поняття рівняння прямої. Рівняння прямої на площині.

Опрацювати: §3.1; §3.2; §3.4; §3.6; §3.7; §3.9; §3.11

Урок 4. Тема. Рівняння прямої у просторі. Рівняння площини.

Опрацювати: §5.1; §5.2; §5.3; §5.5; §5.6; §5.7; §6.1; §6.2; §6.3; §6.4

 Розділ ІІІ. Вступ до математичного аналізу

http://cyber.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/cyber/stories/files/disciplines/mathematic/lec5.pdf

Урок 5. Тема. Означення границі послідовності, теореми про границі. Друга визначна границя.

Опрацювати: Лекція 5, пукти 1 – 6.

Урок 6. Тема. Точки розриву та їх класифікація.

Опрацювати: Лекція 5, пункти 7, 8, 9.

 Розділ IV. Диференціальне числення

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/612/1/vm_pidr.pdf

Урок 7. Тема. Дослідження функції та побудова графіка за допомогою похідної.

Опрацювати: §18, 19, 20. Приклад 1,2.

Урок 8. Тема. Рівняння дотичної та нормалі до графіка функції.

https://maimo.elit.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/_7.pdf

Опрацювати: Лекція 7, пункт 7.1.4, приклад.

 Розділ V. Інтегральне числення

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/612/1/vm_pidr.pdf

Урок 9. Тема. Знаходження невизначених інтегралів.

Опрацювати: Розділ 6, §1, пункт 1.4.

Урок 10. Тема. Обчислення визначених інтегралів.

Опрацювати: Розділ 6, §2, пункт 2.7

 Розділ VI. Диференціальні рівняння

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/612/1/vm_pidr.pdf

Урок 11. Тема. Означення та класифікація диференціальних рівнянь. Метод відокремлювання змінних.

Опрацювати: Розділ 7, §1 – 2, пункти 2.1; 2.2.

Урок 12. Однорідні рівняння першого порядку.

Опрацювати: Розділ 7, §2, пункти 2.3.

 

  

 

 

ІІ семестр