Містить матеріали уроків для опрацювання.

Виконані завдання надсилати для перевірки на елкектронну пошту викладача: Мокрієнко Т.Д. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Підручник: Коваленко В.М., Щуріхін В.К., Машика Н.Б. Вантажні автомобільні перевезення

 група 40,41,42,43

Тема 1: Вступ. Автомобільний транспорт України. Класифікація автомобільних перевезень

Опрацювати п.1.2 стор.5

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 2: Вантажі та їх класифікація

Опрацювати п.2.1 стор.9

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 3: Вантажообіг

Опрацювати п.2.2 стор.12

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 4: Вантажні потоки

Опрацювати п.2.2 стор.15

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 5: Основні типи та класифікація дорожньо-транспортних засобів

Опрацювати п.3.1 стор.17

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 6: Вантажомісткість автомобіля

Опрацювати п.3.2 стор.21

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 7: Документальне оформлення обліку роботи вантажного автомобіля.

Опрацювати п.6.2 стор.58

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 8: Застосування єдиної первинної транспортної документації

Опрацювати п.6.3 стор.61

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 9: Заповнення єдиної первинної транспортної документації

Опрацювати п.6.3 стор.65

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 10: Організація праці водіїв

Опрацювати п.6.4 стор.80

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 11: Перевезення вантажів у контейнерах

Опрацювати п.8.1 стор.127

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 12: Пакетний спосіб перевезення вантажів

Опрацювати п.8.2 стор.137

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 13: Розрахунки при перевезеннях вантажів у контейнерах і на піддонах.

Опрацювати п.8.3 стор.142

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 14: Перевезення лісу і лісоматеріалів. Перевезення металу і труб

Опрацювати п.9.1 стор.143

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 15: Організація роботи автомобілів у кар’єрах

Опрацювати п.9.3 стор.152

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 16: Перевезення  вантажів великої маси і негабаритних  вантажів

Опрацювати п.9.4 стор.156

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 17: Перевезення навалочних вантажів

Опрацювати п.10.1стор.164

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 18: Перевезення залізобетонних виробів, цегли та інших стінових матеріалів: цементу і будівельних розчинів

Опрацювати п.10.3 стор.175, п.10.4 стор.177

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 19: Визначення продуктивності ДНЗ під час перевезень наволочних вантажів у будівництві

Опрацювати п.10.6 стор.181

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 20: Перевезення зернових культур, цукрового буряку, молока та мінеральних добрив, перевезення худоби

Опрацювати п.11.1-11.4 стор.187-196

Домашнє завдання: скласти конспект

Тема 21: Правила складання актів та розгляду претензій

Опрацювати  додаток 25 стор.293

Домашнє завдання: скласти конспект

Тест 1

(виконання обов`язкове, надіслати для перевірки)

(назва файлу: тест1_номер групи_прізвище)

 1. Що є продукцією транспорту?

А. Виробництво матеріальних послуг.

Б.Переміщення товарів за допомогою залізниць, літаків, автомобілів.

В.Надання послуг з доставки пасажирів до місць проживання і роботи.

Г. Переміщення в часі і просторі вантажів та людей.

2.Який вид транспорту має найбільшу провізну здатність?

А.Залізничний.

Б.Автомобільний.

В. Водний.

Г. Повітряний.

 1. Які основні переваги автомобільного транспорту?

А.Низька собівартість перевезень вантажів, комфортабельність перевезення пасажирів, висока продуктивність праці, маневреність.

Б.Високі маневреність, провізна здатність, швидкість доставки вантажів та пасажирів, невелика собівартість перевезень на короткі відстані.

В.Мобільність, швидкість обслуговування, невисока вартість навантажувально-розвантажувальних робіт.

Г.Всі відповіді правильні.

4.В чому сутність економічних проблем на транспорті?

А.Зростання цін на пальне, використання старого рухомого складу, перехід до ринку.

Б.Високий коефіцієнт перевезення, проблеми переходу до ринку, перенасичення ринку.

В.Ефективність перевезення, зростання доходів через зростання тарифів.

Г.Всі відповіді правильні.

 1. Вид транспорту, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів безрейковими шляхами називають:

А.Залізничний.

Б.Автомобільний.

В. Водний.

Г. Повітряний.

 1. В основу класифікації галузей транспорту покладено такі принципи:

А. Економічне призначення наданої послуги;

Б. Характер функціонування продукції в процесі виробництва;

В. Характер впливу на предмет праці та ін;

Г. Немає правильної відповіді.

 1. Так як транспорт використовується для здійснення не лише зовнішніх перевезень, але і для внутрішніх перевезень, то крім транспорту загального користування є транспорт:

А. Внутрішньовиробничий або відомчий;

Б. Загального користування;

В. Спеціального призначення;

Г. Всі відповіді правильні.

 1. Який вид транспорту є сполучним елементом між усіма іншими видами транспорту і споживачами транспортних послуг.

А.Залізничний.

Б.Автомобільний.

В. Водний.

Г. Повітряний.

 1. Найважливіша ланка транспортної інфраструктури, без якої в умовах ринку не може ефективно функціонувати жодна галузь економіки.

А.Залізничний транспорт

Б.Автомобільна дорога.

В. Водний маршрут.

Г. Повітряний маршрут.

 1. У транспортному ланцюгу ― виробник – перевізник - споживач мають місце такі недоліки:

А) низький рівень взаємодії між підприємствами транспорту і споживачами їхніх послуг;

Б) значна роз’єднаність інтересів сторін;

В) доставка від дверей до дверей;

Г) маневреність.

 1. У транспортному ланцюгу ― виробник – перевізник - споживач мають місце такі недоліки:

А) маневреність;

Б)  низький рівень інформаційного зв’язку між учасниками перевізного процесу;

В)  значні простої вантажних одиниць (контейнерів) у вузлових пунктах в очікуванні обслуговування підприємствами транспорту;

Г) низький рівень якості перевезень.

 1. До послуг автомобільного транспорту не належать:

А) перевезення вантажів, пошти;

Б) послуги вантажно-розвантажувальні (навантаження, вивантаження, перевантаження, всередині складські операції);

В) послуги зі зберігання вантажів;

Г) сортування та переробка.

 1. До послуг автомобільного транспорту не належать:

А) надання перевізних засобів на умовах оренди, прокату;

Б) комплектація та пакування;

В) послуги транспортно-експедиційні і додаткові, виконувані при перевезенні вантажів, багажу та ін., щодо забезпечення підприємств, організацій, населення;

Г) перегін нових і відремонтованих перевізних засобів і т.д.

 1. Основними вимогами, що пред’являються споживачами до послуг транспорту, є наступні:

А) надійність перевезень;

Б) мінімальні терміни (тривалість) доставки;

В) регулярність доставки вантажу;

Г) всі відповіді вірні.

 1. Основними вимогами, що пред’являються споживачами до послуг транспорту, є наступні:

А) гарантовані строки доставки, в тому числі доставка вантажу точно в строк;

Б) безпека перевезень;

В) забезпечення схоронності вантажу при доставці;

Г) всі відповіді вірні.

 1. Основними вимогами, що пред’являються споживачами до послуг транспорту, є наступні:

А) зручності з прийому і здачі вантажів;

Б) наявність додаткових послуг;

В) швидкість передусім;

Г) немає правильної відповіді.

 1. Основними вимогами, що пред’являються споживачами до послуг транспорту, є наступні:

А) наявність різних рівнів транспортного обслуговування;

Б) пристосовність до вимог клієнтів (гнучкість обслуговування);

В) налагоджена система інформації і документування;

Г) немає правильної відповіді.

 1. При розгляді питання якості послуг транспорту необхідно врахувати, зокрема, наступне:

А) при укладенні контракту попит споживача чітко обумовлюють, тоді як інших умовах передбачувані потреби повинні бути встановлені і визначені за допомогою маркетингових досліджень;

Б) у багатьох випадках потреби можуть бути згодом змінені, що обумовлює необхідність періодичного проведення маркетингових досліджень та перегляду вимог до послуг, що надаються;

В) потреби, зазвичай, висловлюють у властивості та кількості характеристики цих властивостей;

Г) немає правильної відповіді.

 1. Більшість застосовуваних на практиці показників, що характеризують якість транспортних послуг, може бути віднесено до однієї з трьох груп:

А) тимчасові показники;

Б) показники надійності;

В) показники гнучкості;

Г) показники стабільності.