І. Загальна частина

1.1.Ці Правила розроблені відповідно до вимог  законодавства України, на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, наказ Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 № 344)

1.2.До Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» (далі - Училище) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до Училища при наявності ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3.Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства професійну (професійно - технічну) освіту в Училищі отримують  відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Училища здійснюється для здобуття професій  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем

- кваліфікований робітник

1.5.Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету  міста Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення .

 1.6.Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 ІІ. Приймальна комісія

2.1.Прийом до Училища здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор Училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії й порядок її роботи.

2.3.Правила прийому до Училища  на 2020 календарний рік розроблено відповідно до законодавства України та Типових правил, затверджено директором Училища за погодженням управління закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Приймальна комісія:

        -  організовує прийом заяв та документів;

        - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення Училища;

        - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

       -  приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування, оформлює протокол та оголошує відповідні списки осіб;

       - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

        - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5.Правила прийому до Училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

В 2020 році Училище здійснює професійну підготовку кваліфікованих робітників на базі базової середньої освіти (9 класів) та на базі повної загальної середньої освіти (11 класів)  за ІІ та ІІІ ступенями професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок бюджету міста Києва з таких професій:

на базі базової середньої освіти – 9 класів:

Авторемонтник;

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст підіймально-транспортних машин;

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст землерийно-будівельних машин;

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

       

на базі повної загальної середньої освіти - 11класів:

Авторемонтник;

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів

Термін навчання – 1 рік 10 місяців;

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

Термін навчання –10 місяців.

 

Назва професії

Кількість учнів

 на базі базової загальної середньої освіти

 на базі повної загальної середньої освіти

Регіональне замовлення

Термін навчання

Регіональне замовлення

Термін навчання

 Авторемонтник

 28

3 р. 10 місяців

 25 

1р. 10 місяців

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст підіймально-транспортних машин

28

3 р. 10 місяців

 

 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів

28

3 р. 10 місяців

25

1 р. 10 місяців

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорія “С”)

 

 

25

10 місяців

ВСЬОГО

112

 

75

 

РАЗОМ

187

Після закінчення Училища видається диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Після закінчення училища видається атестат про повну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Прийом до Училища проводиться шляхом конкурсу свідоцтв про повну загальну середню освіту та базову середню освіту.

При виникненні спірних питань щодо конкурсного відбору (однаковий середній бал свідоцтв, тощо) із вступниками додатково проводиться співбесіда. Училище надає місця в гуртожитку (за наявності) для вступників, що проживають за межами м. Києва. Першочергове право на забезпечення житловою площею у гуртожитку мають учні, які належать до таких категорій:

 • діти-сироти та діти позбавленні батьківського піклування;
 • діти з малозабезпечених сімей;
 • діти з багатодітних сімей;
 • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Гуртожиток надається на навчальний рік, згідно з договором  на проживання. Заселення учнів до гуртожитку буде відбуватися 31 серпня 2020 року.

 Графік роботи приймальної комісії:

 Понеділок – п’ятниця: 9.00-18.00;

 Субота: 10.00-15.00

Обмеження з професій за медичними показаннями може бути, якщо вступникам  протипоказане навчання за обраним напрямом, про що вказано у медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

Обмеження з професій за статтю не передбачено.

Обмеження з професій  за віком вступників відбувається згідно з Законом України «Про зайнятість населення». 

2.6. Приймальна комісія Училища  розпочинає роботу з 1 березня 2020 року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1.Вступники особисто подають заяву про вступ до Училища, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням, в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги для вступу до Училища (за наявності).

Вступники  особисто надають  документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

3.2.Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 ІV. Умови прийому

4.1.Прийом до Училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників:

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту.

4.2.Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1.Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3,за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року  № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2.Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до Училища за цільовим направленням на навчання.

5.3.Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформлює протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Училища за обраною професією.

5.4.У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5.Зарахування до Училища здійснюється наказом директора.

5.6.Зарахування до Училища може супроводжуватись укладанням договору між Училищем, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7.Зарахування до Училища на навчання за рахунок видатків з бюджету    м. Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення  здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

  VІ. Прикінцеві положення

6.1.Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища.

6.2.Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.3.Контроль за дотриманням Правил прийому до Училища здійснюється управлінням закладів  вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Правила прийому до Училища розглянуто педагогічною радою 29 жовтня 2019 року Протокол № 2.