1. Загальна частина

1.1.Ці правила розроблені відповідно до вимог  законодавства України, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, від 12.12.2019 №1550).

1.2.До Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3.Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров'я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації».

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.Прийом громадян до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснюється для здобуття професій  за          освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації».

1.6.Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються у межах ліцензійного обсягу за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1.Прийом до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії й порядок її роботи.

2.3.Правила прийому до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»  на 2021 рік розроблено відповідно до вимог законодавства України, Типових правил, затверджені директором за погодженням з управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» оформлює протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5.Правила прийому до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» доводяться до відома вступників через інформаційні стенди та сайт: www.budmechavto.com.ua.

Плановий обсяг прийому в 2021 році згідно регіонального замовлення та в межах ліцензійного обсягу складає 184 особи за професіями:

на базі базової  середньої освіти (9 класів) – 112 осіб:

 • Авторемонтник – 28 осіб;
 • Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст підіймально-транспортних машин – 28 осіб;
 • Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів – 28 осіб;
 • Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст землерийно-будівельних машин – 28 осіб.

Термін навчання – 2 роки 10 місяців.

На базі повної загальної середньої освіти (11класів) – 72 особи:

 • Авторемонтник – 24 особи;
 • Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів – 24 особи.

Термін навчання – 1 рік 10 місяців;

 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Водій автотранспортних засобів (категорія «С») – 24 особи.

Термін навчання –10 місяців.

Форма здобуття освіти – денна. У процесі навчання реалізується програма повної загальної середньої освіти.

Конкурсний відбір проводиться на підставі середнього балу документу про освіту вступників. Якщо середній бал документу про освіту однаковий у декількох осіб, які  претендують на одне місце, то проводиться співбесіда.

Вступник має право оскаржити результати конкурсного відбору.

Порядок роботи приймальної комісії: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00, субота, неділя - вихідні.

Обмеження з професій за медичними показаннями може бути, якщо здобувачам освіти протипоказане навчання та робота за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством України.

Обмеження з професій  за статтю не передбачено.

Обмеження з професій за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».

Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснює професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації громадян за рахунок фізичних та юридичних осіб з професій: Інструктор з індивідуального навчання водінню; Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів; Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування; Машиніст екскаватора одноковшового в межах ліцензованого обсягу.

2.6. Приймальна комісія Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»  розпочинає роботу з 1 березня 2021 року.

2.7.У разі прийняття рішення Міністерства освіти і науки України про продовження вступної кампанії термін прийому документів до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»  може бути подовжено.

3. Документи для вступу

3.1.Вступники особисто подають заяву про вступ до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації», вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством України;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги для вступу до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»  (за наявності).

Вступники пред'являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2.Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Конкурсний відбір  до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» проводиться на підставі середнього бала відповідного документа про здобуття базової середньої освіти або здобуття повної загальної середньої  освіти вступників. Якщо середній бал документу про освіту однаковий у декількох осіб, які  претендують на одне місце, то проводиться співбесіда.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3.Здобувачі освіти Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації», які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4.Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

5. Зарахування

5.1.Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2.Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» за відповідними спеціальностями;
 • особи, які вступають до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» за цільовим направленням на навчання.

5.3.Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформлює протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» за обраною формою здобуття освіти.

5.4.У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

За наказом директора Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» створюється апеляційна комісія.

Апеляційна комісія розглядає заяву та приймає рішення, яке доводиться до відома вступника у терміни визначені чинним законодавством України.

5.5.Зарахування до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснюється наказом директора.

5.6.Зарахування до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» на навчання здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва та в межах ліцензійних обсягів та на умовах регіонального замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1.Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації».

6.2.Особам, які не зараховані до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.3.Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4.Контроль за дотриманням Правил прийому до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснюється управлінням закладів  вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Правила прийому до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» розглянуто педагогічною радою 20 жовтня          2020 року Протокол № 2.