Основними напрямками діяльності Державного навчального закладу  ”Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації” в 2014-2018  роках були подальший розвиток та вдосконалення створеної в навчальному закладі системи організаційно – педагогічних, методичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про професійно – технічну освіту», «Положення про професійно – технічний навчальний заклад», інших нормативних актів та державних стандартів, які регламентують професійно – технічну освіту.

Аналізуючи роботу педагогічного колективу за минулі  навчальні роки, слід відзначити, що основні положення перспективного плану роботи були виконані.

Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» –  заклад І - ІІІ атестаційного рівня та І рівня акредитації.

Відповідно до Положень про ступеневу професійно-технічну освіту на базі повної та базової загальної середньої освіти, забезпечується підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних науковоємних професій:

ІІ—ІІІ ступінь—кваліфікований робітник

 • 7239 Авторемонтник
 • 8339 Машиніст дорожньо-будівельних машин
 • 8339 Машиніст землерийно-будівельних машин
 • 8339 Машиніст підіймально-транспортних машин
 • 7241 Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів
 • 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 • 8322 Водій автотранспортних засобів категорії «С»
 • 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок

Початкова вища освіта—молодший спеціаліст (на базі диплому кваліфікованого робітника)

 • 133 Галузеве машинобудування
 • 274 Автомобільний транспорт

 Курсова підготовка:

 • Водій автотранспортних засобів категорії “В”
 • Машиніст екскаватора одноківшового
 • Машиніст компресора пересувного з двигуном внутрішнього згоряння
 • Водій автотранспортних засобів категорії “С”

Підвищення кваліфікації:

 • Машиніст екскаватора одноківшового
 • Машиніст компресора пересувного з двигуном внутрішнього згоряння
 • Водій автотранспортних засобів категорії “Д”
 • Інструктор з індивідуального навчання водінню

Освітній процес здійснюється українською мовою.

У своїй діяльності навчальний заклад керується основними документами: Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, законом України  «Про засади запобігання та протидії корупції», “Положенням про професійно-технічний навчальний заклад”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року № 1240, “Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року № 956, “Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України,  Статутом навчального закладу. В освітньому закладі працюють педагогічна та методична ради, Школа педагогічної майстерності, Школа становлення майстра виробничого навчання, які діють на підставі затверджених положень, що складені у відповідності до чинного законодавства. Засідання педагогічної та методичної ради проводились відповідно до  плану роботи   закладу освіти.

Головними принципами, які були покладені в систему управління педагогічним колективом, є :

 1. Ефективне використання кадрів, формування дієздатного творчого колективу, покращення якісного складу працівників училища.
 2. Створення сприятливих умов  роботи  колективу, направлених   на самореалізацію кожного на своєму робочому місці.
 3. Здійснення комплексного контролю за результатами діяльності.
 4. Виявлення обдарованих учнів та створення сприятливих умов для їх самореалізації.
 5. Модернізація змісту освіти - забезпечення її сучасної якості.

   Колектив Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»  ставив за мету виконання головних завдань:

 1. Забезпечення виконання регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників автомобільного напряму.
 2. Забезпечення оптимального функціонування закладу, як цілісної соціально-педагогічної системи, створення умов для ефективної діяльності всіх підсистем.
 3. Поповнення та оновлення навчально-матеріальної бази училища.
 4. Забезпечення права громадян України на професійне та загальноосвітнє навчання відповідно до їх здібностей та інтересів.
 5. Активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виробничий процес.
 6. Розвиток соціального партнерства.

  На розгляд педагогічної ради виносилися питання:

1.Організація й зміст роботи методичних комісій над Єдиною педагогічною темою

2.Підвищення психологічного імунітету та продуктивності діяльності педагога

3. Якість підготовки кваліфікованих робітників професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» з елементами дуальної форми навчання.

4. Осучаснення форм та методів профорієнтаційної роботи, як системи комплектації учнівського контингенту

5. Виховання життєвої компетентності з метою формування здатності учнями розв’язувати життєві проблеми

6. Організація підготовки учнів  до проходження ЗНО у 2018 році

7. Сучасний психолого-педагогічний підхід до проблеми індивідуалізації навчальної діяльності учнів у контексті підвищення навчальних досягнень

У  закладі  освіти є  зведений графік проведення лабораторно-практичних та контрольних робіт з математики, фізики, хімії, біології, інформатики, технології, географії, української мови та літератури, світової літератури, англійської та німецької мови, спец предметів, де зазначається номер роботи та уроку по курсах відповідно до поурочно-тематичних планів для здійснення внутрішнього контролю.

Графік навчального процесу та розклад занять створений, щоб передбачити чергування теоретичного та виробничого навчання, ЗНО, ДПА, ДКА, канікули, виробничу практику на весь період навчання та рівномірний розподіл навчальних годин з предметів.

Графіки проведення екзаменів в групах підготовки молодших спеціалістів для денної форми навчання та  розклад  міжсесійних занять та занять сесій для очно-заочної  форми навчання складені своєчасно.

Вчасно розроблений річний план проходження виробничого навчання та виробничої практики, що дає змогу якісного практичного навчання в умовах виробництва. Для виконання робіт в майстернях навчального закладу необхідні заготовки були придбані вчасно.

Дані про новий контингент внесені до Єдиної електронної бази були внесені своєчасно, що дало змогу вчасно видати учнівські квитки здобувачам освіти.

Всі накази по закладу освіти  видавались вчасно, звітна документація  до Управління професійної освіти та Навчально-методичного кабінету теж здавалась вчасно. У навчальному закладі на початку року замовляється спецодяг для нового набору. Кольори форми відображають спеціальність підготовки кваліфікованого робітника: «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів», «Авторемонтник», «Слюсар з колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорія «С»), «Машиніст підіймально-транспортних машин», «Машиніст землерийно-будівельних машин».

Навчально-виробнича діяльність

Організація навчально-виробничої діяльності в училищі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями (слухачами) ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики» зі змінами  від 27.08.2010 р. № 770 , наказу МОН України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ».

Професійна (професійно-технічна) освіта, як головна складова економіки та освіти держави, переживає найбільш відповідальний період за всі роки незалежності. Його називають періодом осучаснення, на відміну від попередніх, які називали збереженням, виживанням.

Незважаючи на зміни у джерелах фінансування  існування, значних проблем в системі професійної (професійно-технічної) освіти   заклад освіти з 2014 по 2019  рік  зберігав свої основні характеристики та показники, не змінюючи профілю підготовки (автомобільний транспорт).

Регіональне замовлення

рік

регіональне замовлення

виконання

%

2014

320

256

80

2015

285

204

71,5

2016

260

212

81,5

2017

235

196

83,4

2018

235

198

84,2

 

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» за спеціальностями «Автомобільний транспорт» та «Галузеве машинобудування»

рік

2014

2015

2016

2017

2018

кількість учнів

75

60

60

60

60

 

Підписано  договорів з роботодавцями:

2014 – 31; 2015 – 19; 2016 – 28; 2017 – 38; 2018 – 47

Підготовку висококваліфікованих робітників  та молодших спеціалістів училище здійснює на підставі  договорів про надання освітніх послуг з різними організаціями, приватними підприємцями, які працюють в сфері автомобільного сервісу та будівництва.

Здобувачі освіти  проходять виробниче навчання та виробничу практику на таких підприємствах М. Києва: «ТОВ Ариста Україна», «ТОВ Діскавері», «Атлант М- Лепсе», КП ШЕУ Святошинського району,  ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій», ТОВ «ВІДІ АВТОСТРАДА». ТОВ «Сервісні технології», ТОВ «ПРОМОТОР КИЇВ»,  ТОВ «ВЕСТА», ТОВ «Автосерісний центр Голосіївський», ТОВ «ВІДІпауер», ТОВ «Київ автошлях міст», ТО»²IJ ЕЛІТ».

Заплановані заходи з навчально-виробничої діяльності та їх виконання дозволяють навчальному закладу здійснювати професійну підготовку на належному кваліфікованому рівні, відповідно  до державних стандартів і вимог професійної (професійно-технічної) освіти.

Працевлаштування:

 • 217 осіб
 • 153 особи
 • 182 особи
 • 154 особи
 • 143 особи

Інші випускники продовжили навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» за спеціальностями «Автомобільний транспорт» та «Галузеве машинобудування» в нашому закладі освіти та в Національному транспортному університеті на споріднених спеціальностях.

Учні училища були призерами міжнародного  конкурсу «Золотий кубок Лінде»(Чеська республіка): 2014 рік – V місце,2015 рік – IX місце, 2016 рік -  IV місце, 2017 рік  - V місце (зварювальне виробництво). У 2015 році  учень закладу освіти посів І місце  у міському конкурі фахової майстерності за професією «Газоелектрозварник» та  став лауреатом  Всеукраїнського конкурсу. У 2016 році учень закладу освіти  посів ІІІ місце в конкурсі «WorldSkills Ukraine» за напрямком «Зварювальні роботи», в 2017 році – VI та  IX місце.

 З 1999 року колектив закладу освіти   активно і плідно співпрацює з Професійною школою автомобільного транспорту м. Мюнхен (Німеччина), що дає можливість учням ознайомитися з найсучаснішими технологіями в автомобілебудуванні та обслуговуванні, стимулює бажання учнів до оволодіння знаннями, впровадження побаченого в практику в училищі та на своїх робочих місцях.

 

Навчально-методична діяльність.

Теоретична  підготовка.

У національній доктрині розвитку освіти України, державних програмах та нормативних документах МОН України однією з умов модернізації всієї системи освіти є питання оновлення змісту і форм методичної роботи з обдарованими та здібними учнями. Актуальним напрямком освітньої діяльності в училищі залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей. В центрі уваги нашого педагогічного колективу стало формування дієвої системи стимулювання обдарованої молоді та її наставників, запровадження сучасних методик виявлення, навчання, виховання та підтримки таких учнів, пошук альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих здібностей обдарованої молоді в усіх сферах життя, популяризації їхніх здобутків. Досвід роботи свідчить про те, що в нашому закладі освіти система з реалізації програми роботи з учнями і  обдарованими учнями  зокрема поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, науково-методичні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їх батьками, стимулювання педагогів та учнів до  самовдосконалення та самореалізації.

Контроль за відвідуванням занять учнями виконується через рапортички на кожний тиждень та письмові звіти майстрів та класних керівників кожного місяця. За результатами аналізу проводиться робота з керівництвом групи, щодо покращення результатів відвідування. Батьківські збори проводяться за графіком, явка на збори становить – 77-85 %.

 Результати Державної підсумкової атестації

рік

предмет

к-ть учнів

Успішність (у %)

якість

початковий

достатній

середній

високий

 

2014

українська мова

123

13

49

31

7

38

математика

123

1

70

28

1

29

історія України

123

-

34

51

15

66

2015

українська мова

142

6,3

55,0

39,4

-

29,9

математика

142

6,3

64,0

27,5

2,2

39,4

історія України

142

0,7

38,0

50,7

10,6

61,3

2016

українська мова

119

4

58

35

3

38

математика

119

0,8

63,0

35,4

0,8

42,8

іноземна мова

119

 

 

 

 

 

2017

українська мова

104

-

66,0

30,0

4,0

34

математика

104

-

75,0

25,0

-

25,0

іноземна

104

 

 

 

 

 

2018

українська мова(ЗНО)

86

44,0

51,0

3,0

1,0

4,0

математика

86

-

85

13

2,0

15,0

іноземна

86

1,2

74,4

16,3

8,1

24,5

 

Участь учнів освітнього закладу в ІІ етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіадах з базових загальноосвітніх  та професійно-теоретичних дисциплін

предмет

2014/місце

2015/місце

2016/місце

2017/місце

2018/місце

українська мова

4,9

9

4

-

-

математика

7,10

6

4

4

8

фізика

1

3,5

2,3

1

1,4

історія

1,8

1,7

2,8

3

2,6

зарубіжна  література

8

3,4

2,8

5

2,3

географія

-

-

-

4

3

біологія

-

-

8

-

6

англійська мова

 

-

-

6

5,4

6

 

Дипломи з відзнакою:

рік

2014

2015

2016

2017

2018

кількість

7

7

12

9

5

 

Моніторинг якості знань зі спеціальних дисциплін (у %)

предмет

2014

2015

2016

2017

2018

Правила дорожнього руху

61

72

68

72

74

Будова автомобіля

65

63

72

70

73

Технічне креслення

72

69

74

78

76

Охорона праці

98

100

100

100

100

Слюсарна справа

70

74

72

79

80

Технологія рихтування кузовів

59

60

63

62

63

Спецтехнологія зварювального виробництва

69

68

65

70

70

Електротехніка автомобіля

66

70

68

70

70

 

Методична робота проводилась відповідно до плану методичної роботи училища. Роботу педагогічного колективу  було спрямовано на реалізацію  науково-методичної проблеми училища «Використання традиційних та інноваційних прийомів і методів підвищення навчальних досягнень учнів». Робота над цією проблемою   підняла на більш високий рівень теоретичну й самоосвітню підготовку кожного педагога, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам викладачів, майстрів виробничого навчання, активізувала форми методичної роботи.

За період роботи над науково-методичною темою було проведено:

 • Педагогічні тренінги:

- «Як організувати творчу роботу учнів на уроці»

- Самоаналіз уроку

 • Діагностичні дослідження:
 • Ставлення учнів до навчальних предметів
 • Рівень самоосвітньої компетентності учнів
 • «Що заважає вчитися»
 • Ступінь сформованості творчих здібностей учнів
 • Моніторинг навчальних досягнень
  • Тиждень методичної допомоги «Мистецтво стати педагогом»
  • Педагогічні читання:
 • «Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу у педагогічній спадщині»
 • «Комплексний підхід до проблеми розвитку продуктивної мотиваційної спрямованості до навчання. Шляхи оптимізації»
 • «Сучасні педагогічні технології: освітньо-розвивальний потенціал, класифікація, зміст»
 • Обмін досвідом:
 • До підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників через раціональне використання методів навчання
 • Підвищення якості знань учнів в умовах інтеграції традиційної та інноваційної освіти

Досвід роботи з реалізації науково-методичної теми був представлений у Збірниках методичних напрацювань педагогічного колективу:

 • «Педагог і учень зростають разом»
 • «Від знань – до вмінь, від теорії – до практики, від ідеї – до втілення»
 • «За - інновації ! Проти – рутинності»
 • « Сучасна технологія освіти – інновації, компетентність, креативність, нестандартність мислення»

В закладі освіти проходили засідання міських методичних секцій, зокрема директорів, заступників директора з навчальної роботи, навчально-виробничої роботи, викладачів  спеціальних дисциплін, математики, фізики. Відкритим урокам та заходам було дано високу оцінку.

Комплексно-методичне забезпечення   кабінетів училища було відзначене призовими місцями  в міських оглядах-конкурсах: 2015/16 навчальних рік – ІІІ місце кабінет креслення; 2016/17 навчальний рік - І місце кабінет Правил дорожнього руху.

З 2017 по 2019 рік колективом училища було створено та затверджено Міністерством освіти і науки України  Державні стандарти таких професій: «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів», «Машиніст дорожньо-будівельних машин», «Машиніст землерийно-будівельних машин», «Машиніст підіймально-транспортних машин».

 У 2018/19 навчальному році в училищі було розпочато підготовку з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок».

Коваленко В.М. та Щуріхін В.К, кандидат технічних наук, викладач спеціальних дисциплін  є авторами підручника «Діагностика і технологія  ремонту автомобіля» (2017).

Організація виробничого навчання та виробничої практики

Організація навчально-виробничої діяльності в училищі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями (слухачами) ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики» зі змінами  від 27.08.2010 р. № 770 , наказу МОН України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ».

Підготовку висококваліфікованих робітників  та молодших спеціалістів училище здійснює на підставі  договорів про надання освітніх послуг з різними організаціями, приватними підприємцями, які працюють в сфері автомобільного сервісу та будівництва.

Здобувачі освіти  проходять виробниче навчання та виробничу практику на таких підприємствах М. Києва: «ТОВ Ариста Україна», «ТОВ Діскавері», «Атлант М- Лепсе», КП ШЕУ Святошинського району,  ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій», ТОВ «ВІДІ АВТОСТРАДА». ТОВ «Сервісні технології», ТОВ «ПРОМОТОР КИЇВ»,  ТОВ «ВЕСТА», ТОВ «Автосерісний центр Голосіївський», ТОВ «ВІДІпауер», ТОВ «Київ автошлях міст», ТО»²IJ ЕЛІТ».

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Штатна чисельність педагогічних працівників станом на 18.04.2019 р. становить 71особу. Віковий ценз становить: до 30 р. – 15 осіб, до 40 р. – 16 осіб до 50 р. – 11 осіб, до 60 р. – 19 осіб, старше 60 р. – 4 особи, старше 70 - 6 осіб. У відпустці по догляду за дитиною знаходиться  6 осіб.

Якісний склад педпрацівників на 18.04. 2019 р. становить:

 • викладачі – спеціалісти – 5 осіб
 • спеціаліст ІІ категорії - 7 осіб
 • спеціаліст І категорії - 1 особа
 • спеціаліст вищої категорії – 21 особа
 • педагогічне звання «старший викладач» -5 осіб
 • педагогічне звання «викладач-методист» 9 осіб
 • педагогічне звання «майстер в/н ІІ категорії» - 3 особи
 • педагогічне звання «майстер в/н І категорії» - 3 особи

Аналіз якісного складу свідчить про зростання кількості педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії» та педагогічні звання «старший викладач», «майстер в/н ІІ категорії», «майстер в/н І категорії» у порівнянні з 2014 роком.

Здійснено заходи щодо зміцнення складу педагогічних працівників та їх захисту: поповнено склад колективу новими кадрами, створено умови для підвищення кваліфікації, вчасно здійснюється оплата лікарняних, відпусток, надається матеріальна допомога.

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорі, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими педагогами, що дало змогу підвищити виконавчу дисципліну та реалізувати поставлені завдання

Чергову атестацію у 2018 – 2019 навчальному році проходили 11 осіб.

Атестаційною комісією закладу освіти

присвоєно :

кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії» - 5 осіб

встановлено:

14 тарифний розряд – 1 особа

підтверджено:

13 тарифний розряд – 1 особа

14 тарифний розряд – 5 осіб

Порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації з атестації керівних кадрів та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти  про атестацію педагогічних працівників:

Підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» -  4 особи;

Підтвердження педагогічного звання « викладач – методист» - 1 особа;

Підтвердження педагогічного звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 1  особа

Присвоєння педагогічного звання « викладач – методист» - 1 особа

Присвоєння педагогічного звання « старший  викладач » - 1 особа

Інформатизація освітнього процесу

Інтеграція України у Європейський простір пов’язана з якістю освіти, її конкурентоспроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості освіти учнів є впровадження педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту всього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки та техніки.

Станом на 18.04.2019р. в училищі на обліку 220 персональних комп’ютерів, які забезпечують освітній процес та мають вихід в мережу Інтернет. Всі персональні комп’ютери  забезпечені ліцензійними операційними системами.

Протягом 2014-2018 років  надавалась допомога  педагогічним працівникам щодо створення презентацій, матеріалів  до конкурсів професійної майстерності та Дня відкритих дверей, створення відеоматеріалів. Виконується  у постійному режимі заправка принтерів та їх поточний ремонт, власними силами здійснювалась профілактика, налагодження та ремонт комп’ютерної техніки.

Робота з оснащення комп'ютерною технікою та програмними засобами здійснюється в наступних напрямках:

 • Використання ліцензійного програмного забезпечення в закладі освіти
 • Забезпечення масового доступу до інформаційних освітніх ресурсів для всіх груп користувачів
 • Створення локальної мережі в закладі
 • Оновлення інформації на Web-сайті закладу
 • Оновлення комп’ютерної техніки в закладі

ІКТ використовуються в управлінській діяльності для створення банку електронних документів нормативно-правового, науково-методичного, психолого-педагогічного, організаційного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу; проведення моніторингу використання в навчальному процесі комп'ютерної техніки; створення та оновлення електронного банку даних про учнів; впровадження системи моніторингу, планування та прогнозування діяльності навчального закладу з використанням інформаційних комп’ютерних технологій; використання інформаційних комп’ютерних технологій для ведення статистичної звітності

Напрямки використання інформаційних  технологій з  2014 по 2018 роки:

 • Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес
 • Створення та оновлення бази даних програмних засобів навчального призначення для училища
 • Розробка і реалізація учнівських проектів з використанням ІКТ
 • Створення і ведення електронних портфоліо учасників освітнього процесу
 • Забезпечення участі педагогічних працівників у Інтернет-конкурсах, проектах, конференціях, віртуальних методичних об'єднаннях тощо
 • Використання можливостей ПК для роботи з обдарованими дітьми
 • Вивчення, узагальнення та впровадження в навчально-виховний процес досвіду роботи щодо використання інформаційних технологій
 • Проведення консультацій молодих та малодосвідчених викладачів по організації пошуку матеріалів до уроків для педагогів

 Виховна робота та розвиток учнівського самоврядування

Протягом  останніх п’яти років  виховна робота проводилася  у таких напрямках:

 Традиційні заходи:

 • День знань;
 • Стрільба із пневматичної зброї, приуроченої пам’яті Героя України О. Міхнюка;
 • День фізичної культури та спорту;
 • Козацькі розваги;
 • День працівника освіти;
 • День автомобіліста;
 • Свято до Дня Збройних Сил України;
 • Новорічний концерт;
 • Свято «Людина Року»

Крім традиційних, в нашому закладі освіти проводиться багато інших заходів, тому що пріоритетним напрямком реалізації  формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації; для виховання в учнів демократичного світогляду, які поважають громадянські права і свободи, національний, релігійний, мовний вибір кожної людини.

Особливо хочеться акцентувати увагу на таких:

 • Захід-реквієм увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні «Запали свічку пам’яті»
 • Захід до дня Соборності України «Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг»
 • Захід вшанування пам’яті Героїв Крут «Крути – молода кров»
 • Захід до дня пам’яті і примирення «Про ту весну»
 • Захід до дня Європи «Пізнаємо Європу разом»

Наш заклад освіти  плідно співпрацює з різними соціальними службами:

 1. Головне територіальне управління юстиції у місті Києві. З курсом лекцій «Правового виховання молоді»  та тренінгами  «Стоп булінг» та інші.
 2. Міська служба у справах дітей Дарницького району. Програма «Підготовка молоді до подружнього життя».
 3. Громадська організація «Громадські ініціативи охорони здоров’я. Здорове людство.». Мета проекту профілактика ВІЛ/СНІДу, та запобігання виникненню нових випадків важких захворювань, що ставлять під загрозу життя людини.
 4. Служба у справах дітей та сім’ї разом з Благодійним фондом Карітас Київ координатор Ірина Бойко. Тренінгові заняття щодо протидії торгівлі людьми.
 5. Міжнародна громадська організація «Живи»
 6. Благодійна організація Всеукраїнський благодійних фонд «Фенікс»

З курсом лекцій «Права дітей»

 1. Громадська організація «Всеукраїнська федерація функціонального багатоборства людей з інвалідністю». Захід «Ігри Героїв»
 2. Головне територіальне управління юстиції у місті Києві. З курсом лекцій «Правового виховання молоді»
 3. Відділ фінансової безпеки. «Урок фінансової грамотності»
 4. Четвертий Київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. З курсом лекцій

 

Крім того наш навчальний заклад приймав активну участь в різних міських конкурсах та отримав нагороди:

 • ІІІ місце в огляді-конкурсі з правознавчої та правовиховної роботи серед професійно-технічних навчальних закладів міста Києва;
 • Диплом ІІІ ступеня - за перемогу в міському огляді конкурсі художньої самодіяльності серед професійних (професійно-технічних) навчальних закладів міста Києва в номінації «Музичні гуртки»;
 • Диплом ІІІ ступеня - за перемогу в міському огляді конкурсі технічної творчості серед професійних (професійно-технічних) навчальних закладів міста Києва;
 • Диплом за креативний підхід у ІІІ етапі «Моя думка про гендер» в суспільному фестивалі «Робимо разом крок до гендерної рівності» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва;
 • Диплом за участь у міський виставці-конкурсі плакатів «Скажемо СНІДу: НІ!»
 • ІІ місце в міському фотоконкурсі «Київ новорічний»
 • Подяка Головного територіального управління юстиції у місті Києві за якісну підготовку та активну участь у правовому турнірі «Я знаю свої права» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва;
 • Приз за участь у квесті під час екскурсі до Національного музею історії України у Другій світовій війні;
 • Диплом за активну участь у міському конкурсі «Планета гумору» серед професійних (професійно-технічних) навчальних закладів міста Києва.

Органічною складовою єдиного освітнього процесу училища  є виховна робота з учнями-мешканцями гуртожитку,в якому  проживає 60 осіб здобувачів освіти .

 Вихователі у гуртожитку намагаються використовувати всі можливості виховного поля діяльності для максимального створення комфортних умов, які сприяють всебічному розвитку учнів. Значну  увагу у своїй роботі, вихователі приділяють санітарно-гігієнічному вихованню учнів, прищеплення їм навиків дотримання чистоти та здорового способу життя.

З профорієнтаційною метою та для підтримки іміджу навчального закладу тісний зв’язок училище підтримує із ЗМІ: газета „Освіта”, „Освіта України”, журнал «Професійно про будівництво” національне радіо „Мій вибір”, „Старшокласник”, “Кольоровий світ”, “Ми – українці”.

В училищі працюють гуртки та спортивні секції:

 • легка атлетика – 15 осіб
 • міні-футбол – 20 осіб
 • баскетбол – 18 осіб
 • вокальний – 15 осіб
 • вокально-інструментальний – 15 осіб
 • художнього слова – 12 осіб
 • зварювальне мистецтво – 12 осіб
 • фотогурток – 12 осіб

Підготовлено три збірники, матеріали до яких надані класними керівниками та майстрами виробничого навчання: «Правова освіта та виховання», «Збірник матеріалів виховної роботи та позакласних заходів», та «Збірник сценаріїв традиційних свят».

          Класними керівниками щорічно проводиться анкетування учнів з метою  виявлення прогалин та проблем, що спонукають до зниження якості знань учнів та пропуски занять.

 Соціальний захист та медогляд:

- необхідні щеплення за графіком, медогляд сиріт.

- учні – сироти за рахунок училища застраховані;

- систематично видаються продуктові набори, матеріальна допомога на м’який інвентар, підручники учням – сиротам.

 Преміюються учні за активну участь у спортивному та громадському житті училища, також активні учасники гуртка художньої самодіяльності.

 Застраховано 100 % учнів.

 Забезпечено спецодягом  100 % учнів.

     На початку  кожного року створюється новий план роботи  та оновлюється склад учнівського самоврядування. За останні роки робота учнівського самоврядування  була досить ефективною. Учні, які входять до складу учнівської ради, показали своє вміння планувати та організовувати роботу учнівського колективу. Члени учнівського самоврядування активно допомагали адміністрації  закладу освіти  під час проведення волонтерської роботи,  вчителям-предметникам у проведенні предметних тижнів, олімпіад, усіх училищних заходів, систематично перевіряли стан відвідування уроків теоретичного навчання.

  Робота учнівського самоврядування:

 • анкетування учнів з метою виявлення лідерів (психологи училища);
 • створення папки роботи;
 • участь у благоустрої території;
 • систематичний випуск газети ”Темп”;
 • активна допомога та участь у позаурочних заходах.
 • проведено місячник учнівського самоврядування.
 • організована допомога дитячому будинку №6 (закуплено канцелярське приладдя)
 • проведено профорієнтаційна робота в усіх районах м. Києва
 • активна участь президента учнівського парламенту Камінського Костянтина у засіданні клубу «Лідер»

В перспективі  необхідно  спрямувати роботу учнівського самоврядування по залученню більшої кількості учнів з числа пасиву до участі в учнівському самоврядуванні та організації колективних творчих справ.

В закладі освіти  працює їдальня, яка забезпечує гарячим харчуванням в середньому 65 осіб та випікає близько 80 одиниць хлібобулочних виробів.

Робота психологічної служби

Завданням психологічної служби є сприяння всебічному розвитку підлітків у процесі навчання. Конкретними завданнями психологічної служби у зв'язку із цим є такі: реалізація в роботі з учнями можливостей, резервів розвитку підліткового віку; розвиток індивідуальних особливостей підлітків їх інтересів, здібностей, відчуттів, стосунків, захоплень, життєвих планів тощо: створення сприятливого для розвитку особистості учня психологічного клімату в навчальному закладі, що визначається: організацією продуктивного спілкування підлітків з дорослими та однолітками; надання своєчасної психологічної допомоги і підтримки як підліткам, так і їхнім батькам, педагогам, майстрами.

Напрямки, за якими працювала психологічна служба дозволяють вивчити особистість учня, як індивідуально так і в колективі, враховуючи вікові особливості, психічний розвиток та індивідуально-типологічні особливості.

Пріоритетними напрямками роботи є:

 • психодіагностична робота;
 • психокорекційна робота;
 • консультаційна робота;
 • просвітницька робота з адміністрацією, педагогічним колективом, учнівським колективом та батьками  із роз’яснення актуальних проблем та методів практичної психології;
 • удосконалення науково – методичної роботи щодо підвищення професійного рівня.

Основні завдання:

 1. Просвітницька робота з адміністрацією закладу, педагогічним і учнівським колективами, батьками.
 2. Участь у реалізації державних програм .
 3. Самоосвіта та підвищення професійного рівня.
 4. Адаптація учнів  в колективі, професії.
 5. Гуманізація навчально-виховного процесу.

Відповідно до  планування, практичними  психологами   виконується така робота:

І. Психодіагностична робота:

Методика діагностики самооцінки психічних станів за Г. Айзенком. Анкетування «Викладач очима учнів», «Майстер виробничого навчання очима учнів», «Вихователь очима учнів» (матеріали до атестації педагогічних працівників). Дослідження оцінки психологічної атмосфери в колективі А.Ф. Фідлера

ІІ. Консультаційна робота:

Консультування учнів за такою тематикою: взаємовідносини в навчальній групі (місце і роль у колективі); взаємостосунки з викладачами, майстрами в/н, батьками, однолітками; тривожності; агресивності; конфлікти у групі; проблеми у спілкуванні; визначення життєвих пріоритетів. Індивідуальне консультування учнів для зниження психоемоційного напруження й надання допомоги у вирішенні конфлікту «Цінність життя» (попередження суїцидальних тенденцій). Групові консультування учнів за результатами психодіагностики, на тему: «Психічні стани».

Консультування педпрацівників та батьків за тематикою: Індивідуальне консультування батьків і педагогів для розкриття особистісних рис учня й попередження конфліктних ситуацій (попередження суїцидальних тенденцій). Робота з дітьми, схильними до правопорушень. Робота з учнями з неблагонадійних сімей, робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Пропагування здорового способу життя. Профілактика наркоманії та тютюнопаління. Проблеми адаптації дітей з особливими потребами.

Консультування адміністрації закладу  з питань покращення психологічного мікроклімату в колективі, мотивації взаємодії.

ІІІ. Корекційно – відновлювана та розвивальна робота:

Психокорекційні бесіди з учнями, схильними до девіантної поведінки. Корекційні бесіди з дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Корекційні бесіди з дітьми, що потребують психологічної підтримки. Корекційна робота, направлена на покращення мікроклімату в групі, налагодження міжособистісних стосунків, покращення навчальної дисципліни. Індивідуальна робота з учнями за результатами дослідження психічних станів.

З педагогічними працівниками: інтерактивне заняття «Колектив моєї мрії».

ІV. Психологічна просвіта:

Виступи на засіданнях «Школи педагогічної майстерності»: «Допомога потенційному суїциданту». Виступ на педагогічні раді : «Психологічний супровід атестації». Виступ на методичні нараді «Профілактика суїцидальних тенденцій серед учнів».

 Виступ  на батьківських зборах: «Батьки і діти: шляхи взаємодії».

Тренінги для підлітків за програмою "Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя". Участі у реалізації державних та національних програм щодо охорони фізичного і психічного здоров’я учнівської молоді в системі професійної  (професійно-технічної освіти).

Бесіда з учнями на тему: «Визначення проблеми торгівлі людьми, термінологія.» Виступ на батьківських зборах «Торгівля людьми – найжахливіша форма злочинності». Міні-лекція для педагогів «Ситуація з торгівлею людьми в Україні: сучасний стан, нові тенденції та причини поширення».

Круглий стіл для учнів «Ми – за здоровий спосіб життя». Інформація на стенд для батьків «Батьки і діти: шляхи взаємодії». Інформаційне повідомлення для педагогів «Становлення самосвідомості підлітка: почуття дорослості, самоствердження, самооцінка».

Тренінгове заняття для учнів «Проектування свого життєвого шляху». Година спілкування для учнів «Сходинки до майбутнього». Година спілкування для учнів «Як подолати стрес». Година спілкування для учнів «Конструктивне вирішення конфліктів». Проведення круглого столу для педпрацівників «Травма, криза та її прояви у психіці та поведінці дитини».

Тренінгове занять для учнів «Конструктивне вирішення конфліктів». Години спілкування для учнів «Молодь проти насильства». Тренінгове заняття для учнів «Що заважає нам зрозуміти себе та інших». Проведення тренінгу для учнів «Поважаючи себе – поважай інших». Тренінг для учнів «Формування навичок ефективної взаємодії». Тренінг для учнів «Як стати толерантною людиною?». Тренінг для учнів  «Творити добро – це прекрасно».

Година психолога для учнів «Недопущення поширення в суспільстві негативних явищ і процесів, пов'язаних із злочинністю». Заняття у формі лекції з елементами тренінгу для батьків «Допомогти батькам – допомогти дитині».

Фінансова діяльність

 Заборгованості із заробітної плати, стипендії, оплати енергоносіїв, комунальних послуг немає. Систематична, спланована, злагоджена робота колективу училища забезпечує стабільне функціонування навчального закладу.

 

 

спеціальний фонд надходження

 

 

виробнича діяльність тис грн

гуртожиток

навчання

оренда

 

 

план

факт

%

тис.грн

тис.грн

грн

 

2014

1122,2

1098,6

97,9%

84,8

156,0

0,5

1339,951

2015

953,9

880,9

92,4%

134,5

209,4

0,1

1225,006

2016

987,2

973,8

98,6%

164,7

384,7

 

1523,271

2017

919,9

921,4

100,2%

201,0

430,7

 

1553,065

2018

1087,9

1072,1

98,6%

197,0

730,6

 

1999,715

 

 

4946,9

 

782,0

1911,4

0,7

 

 

 

спеціальний фонд видатки

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

заробітна плата та нарахування

298,0

408,0

587,0

615,4

757,6

2666,1

канцелярські товари

30,7

30,1

17,3

11,7

9,7

99,5

паливно-мастильні матеріали

119,9

201,2

253,1

263,9

246,5

1084,6

автозапчастини

27,4

84,8

22,6

26,4

126,3

287,5

господські та будівельні матеріали

220,5

261,4

76,9

64,5

56,8

680,1

медикаменти

0,3

3,0

4,4

2,8

2,8

13,3

харчування

32,7

40,9

61,1

42,5

81,0

258,2

обслуговування організаційної техніки

27,9

31,9

34,3

43,5

51,7

189,3

страхування автомобілів

18,1

19,7

23,4

24,9

27,8

113,9

послуг інтернет зв'язку , телефону

7,2

9,0

9,7

10,3

21,7

57,9

Інформаційно-консультативні послуги у сфері закупівель

7,5

9,0

18

18,0

17,0

69,5

рекламні послуги

6

13,1

9

10,1

14,4

52,6

часткова заміна(ремонт)  мякої покрівлі даху

 

37,2

 

 

 

 

інші послуги по забезпеченню роботи училища

151,5

99,4

120,2

62,4

49,9

483,4

відрядження

 

53,1

78,6

69,8

87,5

289,0

комунальні послуги

95,7

85,7

151,6

136,5

301,3

770,8

навчання співробітників

25,8

11,0

20,4

4,4

1,1

62,7

стипендія

 

 

 

20,6

130,3

150,9

придбання обладнання

 

128,2

21,7

56,7

1,7

208,3

капітальний ремонт

 

 

 

21,1

 

21,1

 

надійшло коштів благодійної допомоги

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

наджодження

325,4

294,5

303,2

361,1

403,2

1687,5

 

витрати благодійної допомоги

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

канцелярські товари

 

17,1

20

21,1

30,3

88,5

автозапчастини

 

86,9

31,7

52,3

89,7

260,6

господські та будівельні матеріали

181,4

195,6

178,8

108,1

43,5

707,4

обслуговування організаційної техніки

 

 

 

 

23,7

23,7

інші послуги по забезпеченню роботи училища

108,3

34,8

71,5

57,5

39,4

311,5

придбання обладнання

1,2

9,7

 

119,6

180,3

310,8

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

заробітна плата та нарахування

7809,9

8503,1

9400,6

13674,3

17088,4

56476,5

придбання матеріалів та послуг

19,1

24,8

109,5

186,1

240,1

579,6

харчування

130,4

271,6

308,4

368,8

363,9

1443,1

комунальні послуги

926,6

1907,7

1592,6

1665,2

1922,1

8014,2

стипендія

2659,2

2578,7

2767,5

2991,6

3113,0

14110,0

 

бюджет розвитку

 

 

2016

2017

2018

 

 

придбання обладнання

105,7

36,2

792,7

934,6

 

капітальний ремонт

95,3

852,3

 

947,6