ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

Денна   форма  навчання

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ

 

ІІ ступінь – 3 роки 10 місяців

ІІІ ступінь – 1 рік 10 місяців після закінчення ІІ ступеню.

 

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ

 

ІІ ступінь  - 10 місяців, 1 рік 10 місяців

ІІІ ступінь –  1 рік 10 місяців  після закінчення ІІ ступеню.

 

Початок занять –    1 вересня

Прийом документів з 1 березня

 

Вечірня  форма  навчання   ( курсова  підготовка і підвищення кваліфікації)

Термін навчання  - залежно від обраної  професії

Початок занять  - по мірі  комплектації груп навчання

 

Очно-заочна  форма  навчання   ( підготовка молодших спеціалістів)

Термін навчання  - 2 роки 6 місяців

Початок занять  -  15 вересня

Навчання  на контрактній основі (вартість навчання  за телефоном приймальної комісії)


Документи, які необхідно подати для вступу

 

               На базі 9 класів:                                                                            На базі 11 класів:

 

1.    Свідоцтво про освіту (оригінал).                                                              1.    Атестат про повну освіту.

2.    Пастпорт та дві копії.                                                                                     2.    Паспорт  + приписне свідоцтво.

3.    Шість фотокарток (3х4).                                                                               3.    Шість фотокарток (3х4).

4.    Довідка з місця проживання.                                                                        4 .    Довідка з місця проживання.

5.    Довідка з місця роботи батьків.                                                                5.    Медична довідка 086-у.

6.    Медична довідка 086-у, (025-ю для Святошинського р-ну).          6.    Довідка з медичної комісії водіїв.

7.    Два конверти з маркою по Україні.                                                             7.   Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

8.    Два файли ( для документів).                                                                        8.   Два конверти з маркою по Україні.   

9.    Папка з зав’язками.                                                                                              9.    Два файли ( для документів).

10.   Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

 

Вечірні курси:

1.   Довідка з медичної комісії водіїв.

2.   Паспорт.

3.   Дві кольорові фотокартки (3х4).

4.   Одна чорно-біла фотокартка (3х4).

Очно-заочна форма навчання:

1.    Диплом кваліфікованого робітника та атестат  про повну освіту.

2.    Паспорт  + приписне свідоцтво.

3.    Шість фотокарток (3х4).

4.    Довідка з місця проживання.

5.    Медична довідка 086-у.

6.    Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Домашня сторінка

Дні  відкритих дверей

 15 березня , 12 квітня    з   11.00

Кожної середи -     12.00  -  14.00

Кожної  суботи  -  11.00  -  14.00

ДНЗ  «Міжрегіональне вище

професійне училище

автомобільного транспорту

та

 будівельної механізації»

Ознайомитися з нашим навчальним закладом  можна

за допомогою перегляду вкладок :

«Про нас» - інформація про навчальний заклад

«Адміністрація» - керівництво навчального закладу

«Історія» - історія становлення навчального закладу

«Спеціальності» -  детальна інформація про наші спеціальності

«Навчальні кабінети» - перегляд навчальних кабінетів та лабораторій

«Наші  координати» - інформація про те , як нас знайти

«Новини училища» - інформація про останні події

Адреса :

 

ДНЗ МВПУ АТБМ

вул. Сім'ї Сосніних 15 а

м.Київ

03680

 

Наші  координати

Телефон:( 044 ) 276-23-23

              

Факс:       ( 044 ) 276-23-38 

                ( 044 ) 276-78-55

Ел. пошта :  vpuavto@gmail.com

 

Випускники професійних училищ та ліцеїв  можуть вступати до навчального закладу на основі диплома кваліфікованого робітника автомобільного напрямку. Зарахування  відбувається за результатами  ДПА з української мови та фахового вступного випробування («Матеріалознавство», «Допуски та технічні вимірювання», «Слюсарна справа», «Будова, експлуатація та технічне обслуговування автомобіля»)Абітурієнти зараховуються на перший курс за скороченою програмою навчання: денна форма навчання -1 рік 10 місяців, заочна форма навчання – 2 роки 6 місяців.

 

Який порядок подачі заяв до вступу?

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі. Заява подається вступником особисто до приймальної комісії та реєструється в Єдиній базі в день її прийняття.

Терміни подачі заяв:

для вступників на основі диплому кваліфікованого робітника – з 15 червня по 30 червня 2018 року

прийом документів на заочну форму навчання відбувається з 15 червня по 30 червня вересня 2018 року.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, і додатка до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, і додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з української мови;

шфсть кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;

медичну довідку, форма 086-о.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Як проводиться конкурсний відбір та зарахування?

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі, але не пізніше дня завершення прийому документів.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається

За результатами конкурсного відбору приймальна комісія  формує рейтингові списки, які оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті навального закладу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті навчального закладу та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі. Рекомендованим до зарахування вступникам членами приймальної комісії надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги до зарахування, а саме: подати особисто оригінали документів до приймальної комісії. Подані оригінали зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

Договір про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Накази про зарахування на навчання видаються директором навчального закладу, на підставі рішення приймальної комісії. Накази оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті навчального закладу.

Якщо учень не приступив до занять на протязі 10 днів з початку навчального року, його контракт анулюється. На звільнене місце проводиться додатковий конкурсний відбір.

За додатковою інформацією звертайтеся до приймальної комісії за адресою:

м.Київ, вул.Сім’ї Сосніних 15-а або за телефоном +38 (044) 276-23-23.

Відвідавши наш навчальний заклад, ви зможете познайомитись з викладацьким складом та  оцінити наші  технологічні можливостями. Представники приймальної комісії нададуть вам кваліфіковану консультацію з будь-якого питання і ви зможете дізнатись все, що вас цікавить з приводу вступу.

Нагадуємо, що прийом документів починається з 15 червня 2018 року! Не зволікайте та вступайте!

ДНЗ “Міжрегіональне вище

 професійне  училище  автомобільного транспорту та будівельної механізації ”